PŘÍJMY KLIENTŮ

Změněno dne Tue, 18 Oct 2022 v 03:20 PM


OBSAH


Přejděte do sekce Příjmy a části Příjmy klepněte na tlačítko Zadat nové příjmy k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Vyúčtování – Příjmy)V otevřeném okně zvolte měsíc platnosti a doplňte příjmy, které jste od klienta zjistili.Jste-li hotovi, klepněte na tlačítko OK pro uložení.

Nejste si jisti, jaké příjmy zapsat do jakého políčka a nápověda pod symbolem žárovky není dost návodná? Zde jsou popisy a příklady jednotlivých složek příjmů:

 • Důchod – např. starobní, vdovský, invalidní, apod.
 • Exekuce – srážka z důchodu; při výpočtu minimálního zůstatku není zohledněna; v nástroji Výplatnice bude zobrazen příchozí důchod ponížen o exekuci. Podívejte se na podrobnosti k exekuci.
 • Jiný příjem – příjem klienta, který přijímá přímo zařízení a dále s ním pracuje pro úhradu pobytu a výplatu zůstatku; v nástroji Výplatnice je zobrazen jako příchozí příjem, kdy je použit pro úhradu pobytu výplatnicí.
 • Srážky – jedná se o jiné srážky z příjmů, např. výživné, které se zohledňují při výpočtu minimálního zůstatku.
 • Vedlejší/nevyplácený příjem – příjem klienta, který dostává přímo klient a jeho výše je pouze zohledněna pro výpočet úhrady pobytu a minimální zůstatek; není zobrazen v nástroji Výplatnice.
 • Zvláštní příspěvek k důchodu – příjem klienta, který nelze použít pro výpočet úhrady pobytu a minimálního zůstatku, a je třeba jej vyplatit v plné výši; při použití nástroje Výplatnice je částka přičtena k minimálnímu zůstatku; např. příspěvek pro účastníky odboje, jednorázové příspěvky k důchodu.
 • Doplatek na bydlení/příspěvek na živobytí – dávky hmotné nouze na pokrytí neuhrazena vzniklého z důvodu nízkých příjmů klienta; obě částky jsou zobrazeny v nástroji Vyúčtování a příspěvek na živobytí je nižší o 15%.
 • Možná jste si všimli části Nastavení valorizace a volby Nezohledňovat v prvním měsíci platnosti. Tato funkce slouží pro ty případy, kdy chcete evidovat nové příjmy se správnou platností, ale chcete je použít k výpočtu úhrady až v měsíci následujícím. Pokud volbu použijete při prvním příjmu, celá úhrada klienta bude ve smlouvě vedena jako Neuhrazeno.

Jak opravit příjmy klienta

Tuto operaci provádějte pouze v případě, že jsou aktuálně zadané příjmy chybné. Oprava příjmů je možná jen tehdy, pokud není uzavřené vyúčtování, nebo neexistují navázané platby na zadané dávky DHN.

Přejděte do sekce Příjmy a části Příjmy klepněte na tlačítko Opravit.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Vyúčtování – Příjmy)V otevřeném okně zvolte měsíc platnosti a proveďte požadované úpravy.
Jste-li hotovi, klepněte na tlačítko OK pro uložení.

Nejste si jisti, jaké příjmy zapsat do jakého políčka a nápověda pod symbolem není dost návodná? Zde jsou popisy a příklady jednotlivých složek příjmů:

 • Důchod – např. starobní, vdovský, invalidní, apod.
 • Exekuce – srážka z důchodu; při výpočtu minimálního zůstatku není zohledněna; v nástroji Výplatnice bude zobrazen příchozí důchod ponížen o exekuci.
 • Jiný příjem – příjem klienta, který přijímá přímo zařízení a dále s ním pracuje pro úhradu pobytu a výplatu zůstatku; v nástroji Výplatnice je zobrazen jako příchozí příjem, kdy je použit pro úhradu pobytu výplatnicí.
 • Srážky – jedná se o jiné srážky z příjmů, např. výživné, které se zohledňují při výpočtu minimálního zůstatku.
 • Vedlejší/nevyplácený příjem – příjem klienta, který dostává přímo klient a jeho výše je pouze zohledněna pro výpočet úhrady pobytu a minimální zůstatek; není zobrazen v nástroji Výplatnice.
 • Zvláštní příspěvek k důchodu – příjem klienta, který nelze použít pro výpočet úhrady pobytu a minimálního zůstatku, a je třeba jej vyplatit v plné výši; při použití nástroje Výplatnice je částka přičtena k minimálnímu zůstatku; např. příspěvek pro účastníky odboje, jednorázové příspěvky k důchodu.
 • Doplatek na bydlení/příspěvek na živobytí – dávky hmotné nouze na pokrytí neuhrazena vzniklého z důvodu nízkých příjmů klienta; obě částky jsou zobrazeny v nástroji Vyúčtování a příspěvek na živobytí je nižší o 15%.

Možná jste si všimli části Nastavení valorizace a volby Nezohledňovat v prvním měsíci platnosti. Tato funkce slouží pro ty případy, kdy chcete evidovat příjmy se správnou platností, ale chcete je použít k výpočtu úhrady až v měsíci následujícím. Pokud volbu použijete při prvním příjmu, celá úhrada klienta bude ve smlouvě vedena jako Neuhrazeno.

Jak odstranit příjmy klienta

Odstranění je možné pouze tehdy, pokud není uzavřené vyúčtování, nebo neexistují navázané platby na zadané dávky DHN.

Možnost odstranění jednotlivých změn příjmů klienta můžete provést v sekci Příjmy pod tlačítkem Zobrazit historii v části Příjmy.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Vyúčtování – Příjmy)
Odstranění jednotlivých změn je možné od nejnovějšího. Stačí označit nejnovější řádek s příjmy  a klepnout na tlačítko Odebrat.
Potvrďte dialog o odstranění klepnutím na OK.
Jak valorizovat důchody

Za pomoci tohoto návodu provedete valorizaci důchodů použitím hromadného nástroje ke změně příjmů. Tento postup ukazuje změnu s použitím operace k valorizaci výpočtem definovaným aktuální vyhláškou.

Než začnete valorizovat, projděte si prosím tento postup celý! Nedodržení některé z části postupu může vést k vynulování důchodů, což nelze hromadně zvrátit a lze opravit je ručně. Věnujte proto prosím tomuto postupu zvýšenou pozornost!

Valorizaci důchodů proveďte hromadně pomocí nástroje Změnit příjmy

(KDE? Klienti – Hromadné operace – Změnit příjmy)
V otevřeném okně:

 • Zvolte měsíc platnosti
 • Zvolte důchod – jako složku příjmů
 • Zatrhněte klienty, jichž se změna příjmů týká.

Pokud valorizujete příjmy na základně hromadného výplatního seznamu (respektive na základě příchozích důchodů), můžete filtrovat pouze ty, kteří na výplatnici jsou. Klepněte v nástroji Změnit příjmy klepnutím na tlačítko Filtr

V otevřeném okně zatrhněte volbu Zobrazit pouze klienty na výplatnici a klepněte na tlačítko OK.POZOR, POZOR, TÍMTO ZMĚNA DŮCHODŮ NEKONČÍ! Pokud nyní potvrdíte klepnutím na OK, všem zatrženým klientům důchod vynulujete a budete jej muset upravit ručně. Tato operace je nevratná!!!


Pokračujte klepnutím na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Valorizovat důchody pro rok….


 

Proběhne výpočet, který bude potvrzen dialogem. Potvrďte klepnutím na OK.Novou výši důchodů zapište klepnutím na tlačítko OK.
A poté potvrďte, že skutečně chcete provést změnu klepnutím na OK.Potřebujete změnit příjmy pro reálně zadané příjmy klienta, ale jejich změn chcete zohlednit až  v následujícím měsíci? Zatrhněte volnu Nezohledňovat v prvním měsíci platnosti. Změna v příjmech se projeví až v únoru.


Video ze školení Evidence a vyúčtování příspěvku na péči a dávek hmotné nouze


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit