Jak sestavit nutriční plán

Nutriční plán sestavíte na kartě klienta. Klepněte na tlačítko Zadat nový nutriční plán k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Nutriční plán)

V otevřeném okně nejprve zvolte datum, odkdy plán platí a případně upravte datum, kdy chcete, aby vám bylo připomenuto přehodnocení (datum je automaticky nastaveno dle platnosti plánu v nastavení programu).

1. Nutriční plán

Pokračujte zápisem důvodů a cílů nutriční péče.

Texty můžete čerpat z číselníku. Stačí klepnout na tři tečky vedle okna. V otevřeném okně pokračujte výběrem texty a potvrďte klepnutím na OK.


Dále zvolte činnosti, které u klienta požadujete provádět. Do poznámky napište čtenost a případně způsoby, jakým tyto činnosti provádět. Políčko jiné pak slouží k zápisu souvisejících činností, ty lze načíst pomocí modré šipky.

2. Příjem stravy a tekutin

V druhém kroku můžete uvést, zdali bude klient přijímat nutriční doplňky (hradí si je sám, nebo jsou předepsány) a v případě sledování stravy můžete upravit požadované nutriční hodnoty. Plán pak uložte klepnutím na OK.

Jak dát vědět úseku péče o novém/aktualizaci plánu

Nutriční plán se nezačne realizovat jen tak. Je potřeba jej předat dál, a to konkrétně do plánu péče sociální dokumentace. Aby pracovník mohl na základě informací z nutričního plánu upravit plán péče, musí o tomto plánu vědět. Proto mu jej připomeneme.

U sestaveného plánu klepněte na tlačítko Připomenout.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Nutriční plán)


V otevřeném okně zvolte datum, kdy má připomínka dorazit a zatržením zvolte pracovníka, který má u klienta plán sestavit. Potvrďte klepnutím na OK. 

U nutričního plánu pak bude na první pohled zřejmé, kdo o nutričním plánu ví. Těmto zaměstnancům dorazí připomínka na kterou by měli reagovat změnou plánu péče dle nový požadavků plánu.

Jak opravit či úplně odebrat chybný plán

Pokud je v plánu nějaká chyba, můžete jej opravit.

Tento postup použijte pouze v případě chyby. Pokud se změnil stav klienta a vytváříte novou verzi, postupuje se jako při sestavení nového nutričního plánu.

Úplně chybný plán můžete také kompletně odebrat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Nutriční plán)

Stačí u nutričního plánu klepnout na tlačítko Opravit.

V otevřeném okně proveďte potřebné úpravy a uložte klepnutím na tlačítko OK.

Možnost odstranění chybného plánu naleznete pod tlačítkem Zobrazit historii.

V otevřeném okně postačí mít označen poslední plán a klepnout na tlačítko Odebrat.


Jak opravit hodnocení nutriční péče

Špatně zapsané hodnocení, nějaká hrubka nebo nesmysl? V Historii si můžete toho hodnocení upravit. Klepněte na tlačítko Zobrazit historii.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Nutriční plán)

 

V otevřeném okně klepněte na řádek se špatným hodnocením a klepněte na tlačítko Opravit hodnocení.

Proveďte úpravy, které chcete a uložte klepnutím na OK.