Jak přidat nový záznam nutriční péče

Nový nutriční záznam přidejte klepnutím na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Záznamy nutriční péče)

 

V otevřeném okně upravte volitelně datum a zapište záznam.

Pro předání služby můžete záznam označit jako důležitý.

Záznam můžete také doplnit pomocí tlačítka Přidat přidat přílohy.

Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jak nutriční záznam opravit

Pokud je v záznam třeba úprav, označte jej a klepněte na tlačítko Opravit.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Nutriční dokumentace – Záznamy nutriční péče)

 

V otevřeném okně proveďte požadované změny a uložte klepnutím na OK.