S aktivací výkonu 06648 probíhá jeho automatické vykazování při nočním či víkendovém/svátečním výkonu. Probíhá tak od data aktivace. Všechny dny před aktivací tohoto výkonu je třeba doplnit ručně, a to v pořízených výkonech každého klienta.

Přejděte proto do nástroje Poukazy na vyšetření/ošetření.

(KDE? Klienti – Poukazy na vyšetření/ošetření).

Označte poukaz klienta, u něhož budete doplňovat výkon 06648 a klepněte na tlačítko Pořízené výkony.

Den, který budete upravovat, odemkněte klepnutím pravým tlačítkem myši a vyberte Odemknout.

Sloupec se zabarví do oranžova a umožňuje úpravy. Výkon 06648 je úplně na konci. Poklepejte do políčka a zapište počet. Ten by měl ve všední dny odpovídat počtu nočních výkonů, o víkendu a svátcích zase počtu víkendových/svátečních výkonů.

Jakmile budete hotovi, okno zavřete. Dny znovu nezamykejte, hodnoty by se vrátily do původního stavu.