Obsah

Zadání přerušení péče

Pokud chcete ke klientovi zadat přerušení péče, můžete tak učinit pomocí tlačítka Přidat v podsekci Přerušení péče 

(KDE? Klienti – Karta klienta – Přerušení péče)

Můžete zadat celodenní přerušení péče, částečné či pouze poznámku.

U celodenního přerušení není nutné zadávat datum do. Můžete zadat i přerušení na dobu neurčitou.

Vložené přerušení uložte klepnutím na OK.

Všechna zadaná přerušení se poté zobrazují v přehledu. Zadané přerušení se poté bude u klienta zobrazovat i v plánu návštěv.

Oprava/odebrání zadaného přerušení péče

Zadané přerušení můžete dodatečně upravit pomocí tlačítka Opravit nebo smazat pomocí tlačítka Odebrat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Přerušení péče )

Při opravě můžete v otevřeném okně provést úpravy, jako jsou popsány výše.