Přejděte do nástroje Ochranné pomůcky.

(KDE? Sklady – Ochranné pomůcky)

Zvolte správný sklad, klepněte na tlačítko Operace a vyberte Počáteční nastaveních ochranných pomůcek zaměstnanců.

V otevřeném okně:

  1. Nastavte datum
  2. Vyberte dodavatele – je vhodné si pro tuto situaci vytvořit dodavatele, kterým bude zařízení
  3. Zadejte číslo příjmu a výdeje – je vhodné volit jiná čísla, než ta, která budou u běžných dokladů.

Klepněte na tlačítko Přidat při přidání ochranných pomůcek zaměstnancům.

V otevřeném okně zatrhněte zaměstnance, jimž pomůcky přidělujete. Volte skupinu zaměstnanců, kteří dostanou totožné pomůcky ve stejném počtu.

Dobře se zaměstnanci vybírají, pokud jsou seřazeni dle pracovní pozice a je vybráno konkrétní zařízení.

Výběr hotov? Pokračujte klepnutím na Další.

Pokud máte nastavené šablony pomůcek, vyberte ze seznamu. Můžete filtrovat i skupiny položek skladu.

Především je třeba zatržením zvolit pomůcku, nastavit její cenu množství a případně i expiraci.

Hotovo? Klepněte na tlačítko Dokončit.

Pomocí tlačítka přidat přidávejte další ochranné pomůcky dalším zaměstnancům jako počáteční stav.

Až budete úplně hotovi a seznam pomůcek počátečního stavu všech zaměstnanců bude kompletní, uložte klepnutím na OK.