JAK NASTAVIT POČÁTEČNÍ STAV

Změněno dne Tue, 18 Oct 2022 v 10:53 AM

Přejděte do nástroje Ochranné pomůcky.

(KDE? Sklady – Ochranné pomůcky)

Zvolte správný sklad, klepněte na tlačítko Operace a vyberte Počáteční nastaveních ochranných pomůcek zaměstnanců.

V otevřeném okně:

  1. Nastavte datum
  2. Vyberte dodavatele – je vhodné si pro tuto situaci vytvořit dodavatele, kterým bude zařízení
  3. Zadejte číslo příjmu a výdeje – je vhodné volit jiná čísla, než ta, která budou u běžných dokladů.

Klepněte na tlačítko Přidat při přidání ochranných pomůcek zaměstnancům.

V otevřeném okně zatrhněte zaměstnance, jimž pomůcky přidělujete. Volte skupinu zaměstnanců, kteří dostanou totožné pomůcky ve stejném počtu.

Dobře se zaměstnanci vybírají, pokud jsou seřazeni dle pracovní pozice a je vybráno konkrétní zařízení.

Výběr hotov? Pokračujte klepnutím na Další.

Pokud máte nastavené šablony pomůcek, vyberte ze seznamu. Můžete filtrovat i skupiny položek skladu.

Především je třeba zatržením zvolit pomůcku, nastavit její cenu množství a případně i expiraci.

Hotovo? Klepněte na tlačítko Dokončit.

Pomocí tlačítka přidat přidávejte další ochranné pomůcky dalším zaměstnancům jako počáteční stav.

Až budete úplně hotovi a seznam pomůcek počátečního stavu všech zaměstnanců bude kompletní, uložte klepnutím na OK.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit