OBSAH:


MINITERMINÁL NEVYDÁVÁ ŽÁDNÝ ZVUK

Zapnutí či vypnutí zvuku se provádí pomocí tlačítka miniterminálu pro načítání čárových kódů. Postačí jej stisknout a držet asi 10 vteřin, dokud neuslyšíte pípnutí. Tím je zvuk zapnut. Stejným způsobem lze zvuk zase vypnout.


ČTEČKA ŠPATNĚ SNÍMÁ/NEPOZNÁ KÓD

Problém může způsobit hned několik věcí:

 • zanesené sklíčko (otřete zvenčí navlhčeným hadříkem)
 • nekvalitní tisk čárových kódů (doporučujeme vždy tisknout přímo z programu, nekopírovat)
 • Lesklý obal/lesklý papír (používejte pouze matné eurofolie)

KÓDY V MINITEREMINÁLU MAJÍ ŠPATNÉ DATUM

Miniterminál má v sobě čas aktualizovaný z počítače, na kterém byla provedena poslední synchronizace.

 • Pokud je datum/čas mírně odlišný, ověřte nastavení data a času na počítači, kde miniterminál připojujete
 • Pokud je datum/čas úplně špatný, došlo k vybití miniterminálu a tím pádem i ztrátě informace o datu a času. Po nabití je třeba vždy, byť naprázdno, miniterminál synchronizovat s CYGNUS 2.
  • Jak této situaci Předcházet?Postačí, když pracovník, který miniterminál používá, provede synchronizaci 2x za den (směnu). A to na začátku směny a na jejím konci.
 • Pokud dochází k častému vybíjení baterie, je třeba její výměna; kontaktujte proto podporu pro cenovou nabídku výměny baterie

PŘI NAČÍTÁNÍ Z MINITERMINÁLU SE ZOBRAZUJÍ ZÁZNAMY Z JINÉ ČTEČKY

K tomuto může dojít tehdy, když uživatel při stahování záznamů stažení nedokončí. Záznamy nejsou zpracované a v CYGNUS 2 u klientů načtené. Jakmile budou zpracovány (smazány/ponechány k uložení/opraveny) a uloženy, nebudou se nadále zobrazovat.

Proč se to děje? Při stahování z miniterminálu se přesunou všechny záznamy do dočasné složky v počítači, aby je bylo možné zobrazit, zpracovat a uložit do karet klientů. Když je vše uloženo do karet, soubor se vymaže. Pokud se však okno se záznamy před uložením z nějakého důvodu zavře, soubor se nesmaže a záznamy zobrazí se vždy při dalším stahování miniterminálů.

Jak této situaci Předcházet? Postačí, když pracovník, který miniterminál používá, provede synchronizaci 2x za den (směnu). Ato na začátku směny a na jejím konci.


NELZE NAČÍST ČÁROVÝ KÓD VELKÝM TERMINÁLEM 

Pokud nelze načíst kód velký terminálem a vytištěné čárové kódy i sklíčko terminálu jsou v pořádku, problém může být v synchronizovaných číselnících.

 • Nelze načíst kód zaměstnance:
  • Proveďte znovu synchronizaci terminálu
  • Ověřte, že není zaměstnance jako uživatel zneaktivněný
 • Nelze načíst kód klienta či činnosti:
  • Proveďte znovu synchronizaci terminálu a ověřte, že jsou zvoleny správné služby/pracoviště