Označte důvod nepřítomnosti, u kterého aktualizujete nastavení, a klepněte na tlačítko Zadat nový způsob výpočtu vrácené části k datu.

(KDE? Nastavení – Klienti – Přehled přítomnosti – Důvody nepřítomnosti)

V otevřeném okně nastavte měsíc, od kterého chcete nepřítomnost používat.

A vyberte, u jednotlivých složek předpisu, jaká část se vrací:

  • Nic
  • Vrácenou část
  • Plnou cenu

U příspěvku na péči nastavte procentuální výši denní částky za péči, která bude vrácena.