Nastavení může provádět pouze uživatel s právem Správce nastavení.

Nový důvod ukončení přidejte klepnutím na tlačítko Přidat v podsekci Důvody ukončení.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Osobní údaje – Důvody ukončení).

V otevřeném okně nejprve zadejte název ukončení (např. Změny poskytované služby).

Dále můžete nastavit:

  • zdali se jedná o důvod reprezentující úmrtí
  • zdali při použití má být vypočtena poměrná část příspěvku ve vyúčtování

Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.