Novou dietu k možnosti výběru u klientů vytvořte klepnutím na Přidat.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Strava – Diety)

V otevřeném okně začněte zápisem názvu diety a její zkratky (často bývá vedeno dle nemocničního dietního systému, např. dieta Redukční jejíž zkratkou bude číslo diety 8)

Dále pro vedení nutriční dokumentace nastavte výchozí nutriční hodnoty dané diety. (pod modrou šipkou je kalkulačka těchto hodnot; nejlépe funguje při delším fungování diety u klientů, kdy je schopna na základě jejich informací vyhodnotit ideální výchozí nutriční hodnoty diety).

Nakonec zatrhněte jídla, která ve výchozím stavu klienti na dietě odebírají.

Uložte klepnutím na OK.

Jak propojit nastavenou dietu s IS CYGNUS

Využíváte IS CYGNUS pro sestavování jídelních lístků a hlášení porcí probíhá načítáním z přehledu přítomnosti? Nezapomeňte tuto novou dietu propojit v IS CYGNUS s podkategorií ve stravovací části.

Přejděte proto do nastavení kategorií a stravovacích norem ve Stravovací části IS Cygnus.

(KDE? Nastavení – Číselníky – Kategorie a stravovací normy)

Přidejte novou podkategorii (nebo opravte existující).

Zadejte název, zkratku a případný popis dle zvyklosti. Po doplnění těchto údajů zatrhněte Použít v CYGNUS 2 a klepněte na obnovovací talčítko s modrými šipkami.

Jakmile dojde k načtení, zobrazí se výběr nepřiřazených diet v CYGNUS 2. Vyberte tu, kterou propojujete s nastavovanou podkategorií.

Poté pokračujte klepnutím na Další pro nastavení cen za jednotlivá jídla. Opět dle zvyklosti.