Nastavení diet

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 01:10 PM

Obsah

Přidání, oprava a odebrání diety

Novou dietu k možnosti výběru u klientů vytvořte klepnutím na Přidat.

(KDE? Nastavení – Strava – Diety)

 

V otevřeném okně začněte zápisem názvu diety a její zkratky (často bývá vedeno dle nemocničního dietního systému, např. dieta Redukční jejíž zkratkou bude číslo diety 8)


Dále pro vedení nutriční dokumentace nastavte výchozí nutriční hodnoty dané diety. (pod třemi tečkami je kalkulačka těchto hodnot; nejlépe funguje při delším fungování diety u klientů, kdy je schopna na základě jejich informací vyhodnotit ideální výchozí nutriční hodnoty diety).


Nakonec zatrhněte jídla, která ve výchozím stavu klienti na dietě odebírají.


Uložte klepnutím na OK.

Opravu vybrané diety provedete pomocí tlačítka Opravit a smazání pomocí tlačítka Odebrat. Pokud je dieta použita u některého z klientů, po stisknutí tlačítka Odebrat, nedojde k jejímu smazání, ale pouze se zneaktivní (nebude se již nabízet).


Propojení diety s IS CYGNUS

Využíváte IS CYGNUS pro sestavování jídelních lístků a hlášení porcí probíhá načítáním z přehledu přítomnosti? Nezapomeňte dietu propojit v IS CYGNUS s podkategorií ve stravovací části.

Přejděte proto do nastavení kategorií a stravovacích norem ve Stravovací části IS Cygnus.

(KDE? Nastavení – Číselníky – Kategorie a stravovací normy)

Přidejte novou podkategorii (nebo opravte existující).


Zadejte název, zkratku a případný popis dle zvyklosti. Po doplnění těchto údajů zatrhněte Použít v CYGNUS a klepněte na obnovovací tlačítko s modrými šipkami.


Jakmile dojde k načtení, zobrazí se výběr nepřiřazených diet v CYGNUS. Vyberte tu, kterou propojujete s nastavovanou podkategorií.


Poté pokračujte klepnutím na Další pro nastavení cen za jednotlivá jídla. Opět dle zvyklosti.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit