Nastavení automatického vykazování bonifikačních výkonů u intervence

Změněno dne Wed, 01 Nov 2023 v 02:12 PM

Tento návod funguje pouze tehdy, pokud máte s pojišťovnou nasmlouvané bonifikační výkony za práci v noci či o svátcích a víkendech.

Vykazování těchto výkonů lze nastavit pro každou intervenci zvlášť, protože mohou být činnosti, které se nikdy o víkendu či v noci vykázat nemohou.

K nastavení vykazování bonifikačních výkonů přejděte do podsekce Ošetřovatelské intervence (pokud máte více pracovišť, vyberte z nabídky v horní části okna).

(KDE? Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence)

 

Intervenci, které chcete bonifikační kódy nastavit, vyhledejte přes vyhledávací pole a na správný výsledek poklepejte.


V otevřeném okně zatrhněte volby podle toho, zdali chcete vykazovat noční či víkendový kód (nebo oba dva najednou). A uložte klepnutím na OK.

Jsou políčka zašedlá? Opravit už nejdou, protože jsou použity k realizaci. Pokud změnu potřebujete provést, je třeba vytvořit novou intervenci se stejnými nastaveními a tu pak u klientů vyměnit.


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit