Tento návod funguje pouze tehdy, pokud máte s pojišťovnou nasmlouvané bonifikační výkony za práci v noci či o svátcích a víkendech.

Vykazování těchto výkonů lze nastavit pro každou intervenci zvlášť, protože mohou být činnosti, které se nikdy o víkendu či v noci vykázat nemohou.

K nastavení vykazování bonifikačních výkonů přejděte do podsekce Ošetřovatelské intervence (pokud máte více pracovišť, vyberte z nabídky v horní části okna).

(KDE? Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence)

 

Intervenci, které chcete bonifikační kódy nastavit, vyhledejte přes vyhledávací pole a na správný výsledek poklepejte.


V otevřeném okně zatrhněte volby podle toho, zdali chcete vykazovat noční či víkendový kód (nebo oba dva najednou). A uložte klepnutím na OK.

Jsou políčka zašedlá? Opravit už nejdou, protože jsou použity k realizaci. Pokud změnu potřebujete provést, je třeba vytvořit novou intervenci se stejnými nastaveními a tu pak u klientů vyměnit.