Obsah

Přidání důvodu

Klepněte na tlačítko Přidat.

V otevřeném okně zapište název důvodu (doporučuji se držet stejné stylistiky, jako u ostatních důvodů) a zatržením řekněte, kdy lze důvod použít.

Uložte klepnutím na OK.

Oprava důvodu

Vyberte důvod, který chcete opravit a klikněte na tlačítko Opravit.

V otevřeném okně opravte, co je třeba, a uložte klepnutím na OK.

Odebrání důvodu

Vyberte důvod, který chcete odebrat a klepněte na tlačítko Odebrat.

Své rozhodnutí ještě potvrďte klepnutím na OK.