Efektivní změna činností plánu péče/rizik

Změněno dne Fri, 08 Mar 2024 v 01:58 PM


Pro nahrazení činností v plánech péče ve větším i menším rozsahu je potřeba dodržet speciální postup. Pokud v CYGNUS realizuje činnosti, tak není rozumné zneaktivnit činnosti s okamžitou platností, protože byste je nemohli používat. 

Pro zachování historie plánů péče a historie provedené realizace, je nutné dodržet postup níže. Změnu nabídky činností plánu péče je vhodné dopředu plánovat.

OBSAH

 

Shrnutí postupu pro nahrazení činností plánu péče/ rizik:


1. Vytvořte novou činnost (přidat činnost nebo kopie činnosti)


2. Deaktivujte činnost od konkrétního data tlačítkem Opravit - nenabízet od - zvolit si datum do budoucna (s ohledem na rozsah změn – počet klientů, počet činností)


3. Změna plánu péče

  • Přehodnoťte plány péče a změňte činnosti v plánu péče (před zvoleným termínem, nelze přehodnocovat plány péče s budoucím datumem)


4. Realizace plánu péče

Pokud realizujete za pomocí miniterminálů/terminálů postupujte následovně:

  • Až budou všechny plány péče přehodnoceny je nutné vyměnit staré čárové kódy činností za nové.
  • Vytiskněte nové čárové kódy činností dle nápovědy.
  • Před termínem ukončení používání starých neaktivních činností je nutné stáhnout všechny miniterminály/terminály a znova provést synchronizaci.

Pokud realizujete hromadně v CYGNUS postupujte následovně:

  • Do termínu používáte stále původní činnosti.
  • Po přehodnocení plánů se zobrazují nové činnosti i původní činnosti. Je nutné zvolit, které se budou primárně používat k realizaci.
  • Po termínu se automaticky aktualizují a zobrazí se jen ty nejnovější. 

 

Změna nastavení činností

(Kde? Nastavení – Klienti - Sociální dokumentace - Plán péče)

Nejprve si zvolte službu, do které chcete činnost doplnit. Vyberte základní oblast činností a klepnutím označte její podoblast, kam se podle vás činnost nejlépe hodí. V pravé části okna pak klepněte na záložku Činnosti a novou činnosti přidejte klepnutím na Přidat.Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

 

V otevřeném okně začněte nejprve názvem činnosti.

Činnosti můžete sledovat v minutách (doporučeno pouze pro ambulantně hrazené služby) nebo v úkonech, ke kterým lze nastavit i průměrnou délku trvání.

 

Nakonec uložte klepnutím na OK.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky


Ze seznamu vyberte činnost, kterou nechcete v budoucnu používat a klepněte na tlačítko Opravit.

V okně klepněte na tlačítko Nenabízet od: a zvolte vhodné datum pro zneaktivnění činnosti.

Nezapomeňte si datum termínu pro ukončení používání činnosti naplánovat do budoucna a s dostatečnou rezervou, abyste stihli přehodnotit plány péče, vytisknout nové čárové kódy činností.

Poznámka:Neaktivní činnosti zůstávají v aktuálním plánu péče a je nutné jí změnit přehodnocením plánu péče. Od data nenabízet od se vám činnosti nezobrazí při výběru činností v plánu péče ani v realizaci péče.  


Přehodnocení plánů péče na kartách klientů

(Kde? Klienti - Karta klienta)


Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

 

Při aktualizaci plánu je třeba zapsat hodnocení. Po klepnutí na tlačítko Přehodnotit oblast k datu bude nejprve zobrazeno okna pro zápis hodnocení. Uložte klepnutím na OK

Jakmile se hodnocení uloží, sestavujte plán opět podle postupu k sestavení plánu péče. Rozdíl bude v tom, že většina věcí už bude naplánována a vy provedete pouze konkrétní změny (nebo v případě hodnocení beze změn, jej rovnou uložte)

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Vyberte klepnutím podoblast základní činností, ve které budete provádět změny činností.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky


Po zvolení podoblasti odklikněte vybranou činnost, kterou již nebudete plánovat. Neaktivní činnost se zobrazuje se symbolem (x) před názvem činnosti.

Poté v seznamu zaklikněte novou činnost a standardně doplňte kolonky Poznámka a případně Plán.

Postup opakujte u dalších podoblastí vybrané oblasti základní činností. Uložte klepnutím na OK

 

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit