Obsah

Načtení informací o zaměstnancích z CYGNUS 2

Prvním krokem, který je pro vytváření podkladů do statistiky na vykazování dat do aplikace OKSlužby Poskytovatel důležitý, je načtení údajů zaměstnanců z CYGNUS 2. Pokud plně využíváte možností informačního systému, následná úprava dat nebude nutná a data budou připravena v okamžiku k nahrání do aplikace OKSlužby Poskytovatel.

Ke správné funkci je nutné u zaměstnanců vést:

 • datum narození
 • pohlaví
 • počet let praxe před nástupem
 • správnou evidenci pracovních poměrů
 • nejvyšší dosažené vzdělání
 • evidenci vzdělávacích aktivit

Dále je pak třeba mít:

 • správně rozděleny úvazky mezi poskytovanými službami
 • správně uvedenou pracovní pozici, typ pracovního poměru a délku pracovního poměru

Načtení zaměstnanců proveďte v podsekci Vykazování statistických dat (MPSV). Nejprve zkontrolujte správnost vykazovaného období, které případně upravte.

(KDE? Statistiky – Zaměstnanci – Výkazy statistiky – Vykazovaní statistických dat (MPSV))


 

Pokračujte klepnutím na tlačítko Operace a vyberte položku Načíst zaměstnance.


V otevřeném okně zatrhněte zařízení, které chcete zpracovávat a klepněte na OK.


Pokud byla statistika už jednou načtena, zobrazí se tato hláška. Pokračovat můžete klepnutím na Ano.


Pokud v řádku zařízení není vidět žádný výstražný symbol, nejsou v datech žádné závažné chyby. Pro jistotu a v případě zobrazení vykřičníku proveďte kontrolu dat.

Nastavení jiného počátečního ID než 1

V podsekci Vykazování statistických dat (MPSV) klikněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Nastavit ID zaměstnanců.

(KDE? Statistiky – Zaměstnanci – Výkazy statistiky – Vykazovaní statistických dat (MPSV))


 

V otevřeném okně zadejte počáteční ID a zatrhněte zařízení, pro která toto nastavení platí. Uložte klepnutím na OK.


Úprava vykazovaných poskytovaných služeb

V podsekci Vykazování statistických dat (MPSV) klikněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Registrované služby.

(KDE? Statistiky – Zaměstnanci – Výkazy statistiky – Vykazovaní statistických dat (MPSV))


 

V otevřeném okně můžete upravit seznam existujících služeb v CYGNUS 2. Služby můžete Opravit, Přidat, Zkopírovat nebo Odebrat.


Pokud přidáváte či opravujete službu, pamatujte, že je třeba vyplnit správně:

 • název služby,
 • identifikátor služby,
 • druh služby,
 • zatrhněte zařízení, kde je služba poskytována.Kontrola/úprava seznamu vykazovaných zaměstnanců

V podsekci Vykazování statistických dat (MPSV) klikněte na tlačítko Zaměstnanci.

(KDE? Statistiky – Zaměstnanci – Výkazy statistiky – Vykazovaní statistických dat (MPSV))

 Příprava okna pro opravu chyb

V otevřeném okně můžete začít filtrem skupiny pracovních pozic.


Zaměstnanci jsou načteni dle zadání v CYGNUS 2. Pro kontrolu osobních údajů zatrhněte tuto volbu v horní části okna.


Zobrazte si pouze chybné řádky. Hodnoty s chybou jsou označeny červeným rožkem.


Oprava osobních údajů

Opravu můžete provést přepsáním. Stačí do buňky poklepat a zapsat hodnotu.


Nebo můžete vybírat z nabídky.


Tento výběr můžete rozkopírovat na všechny řádky zobrazených zaměstnanců.


Jakmile budete mít hotovo a chyby jsou pryč, uložte kliknutím na OK.


Kontrola/úprava vzdělávání vykazovaných zaměstnanců

V podsekci Vykazování statistických dat (MPSV) klikněte tlačítko Zaměstnanci.

(KDE? Statistiky – Zaměstnanci – Výkazy statistiky – Vykazovaní statistických dat (MPSV))

 

Příprava okna pro kontrolu a úpravu hodin vzdělávání

V otevřeném okně můžete začít filtrem skupiny pracovních pozic.


Zaměstnanci jsou načteni dle zadání v CYGNUS 2. Pro kontrolu vzdělávání mějte zatrženy jen paragrafy a Další vzdělávání.


Do správných sloupců pak můžete poklepání a zápisem uvést absolvovaný počet hodin vzdělávání.


Hodiny můžete rozkopírovat všem zobrazeným zaměstnancům. Stačí do buňky se zapsaným číslem klepnout pravým a z nabídky zvolit Rozkopírovat.


Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.

Kontrola/úprava úvazků vykazovaných zaměstnanců

V podsekci Vykazování statistických dat (MPSV) klikněte na tlačítko Pracovní pozice zaměstnanců.

(KDE? Statistiky – Zaměstnanci – Výkazy statistiky – Vykazovaní statistických dat (MPSV))

 

V otevřeném okně začněte filtrem pro zobrazení chybných řádků.


Do políček ve sloupcích dle poskytovaných služeb zapisujte koeficient úvazku. Pokud je úvazek rozdělen mezi službami, součet musí být roven 1 (s výjimkou u hodin dohody o provedené práce).


Bez chyb? Uložte klepnutím na OK.