OBSAH


Vykazování statistických dat je každoročním úkonem každého poskytovatele sociálních služeb. Poskytovatel vykazuje vybrané údaje o klientech do aplikace OKSlužby – Poskytovatel a to do 30. června daného roku. 

Informační systém CYGNUS 2 vám pomůže právě s přípravou dat o klientech ve formě souboru, který pak do aplikace OKSlužby – Poskytovatel naimportujete. Data za uplynulý rok jsou v programu připravena vždy zhruba měsíc před termínem pro vykázání. 

Informace o tom, jak pracovat v aplikaci OKSlužby – Poskytovatel naleznete pod tímto odkazem.

Jak odeslat data z IS Cygnus do CYGNUS 2

Tento postup lze provést pouze v IS Cygnus v nejnovější verzi. Tou je aktuálně verze 7.22.

Pokud vykazujete rok, ve kterém jste přecházeli z IS CYGNUS na nový CYGNUS 2, je třeba provést ještě jeden krok.

Jak od instalace programu víte, do CYGNUS 2 se nepřevádí celá historie. Z IS Cygnus proto odešlete údaje, které by ve statistice mohly chybět:

  • do CYGNUS 2 nebyl převeden bývalý/archivní klient,
  • rozsah poskytované péče u každého klienta dle plánů péče

V IS Cygnus přejděte do modulu Manažerská část a nahlédněte do sekce Statistiky.

Zde zkontrolujte rok a klepněte na tlačítko u prvního kroku Import klientů z IS Cygnus.

Program se bude o vašem kroku ujišťovat několika informačními hláškami. Potvrďte všechny klepnutím na OK.

Jakmile načtení proběhne, data rovnou odešlete do CYGNUS 2 (případné chyby opravíte až tam)

S chybami i bez, pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

Zadejte datum, od kterého zadáváte údaje o klientech do CYGNUS 2 a klepněte na OK.

Hotovo. Nyní můžete pokračovat v přípravě dat na MPSV v CYGNUS 2.

Jak si připravit data o klientech

Vykazujete rok, ve kterém jste přecházeli na CYGNUS 2? Nejprve si připravte data v předchozí verzi informačního systému. Místo exportu jen odešlete tlačítkem data do CYGNUS 2.

Přípravu dat proveďte v podsekci Vykazování statistických dat (MPSV) za správně zvolený předchozí rok 2018.

(KDE? Statistiky – Klienti – Výkazy statistik)

Klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Načíst registrované služby.

V otevřeném okně zatrhněte služby, které chcete zpracovat (obvykle všechny). Pokud máte na starosti pouze jednu ze služeb, zatrhněte pouze ji. Výběr hotov? Potvrďte klepnutím na OK.

Zkontrolujte načtené základní informace o službě, jako je název, identifikátor a další údaje. Pro úpravu na řádek služby poklepejte.

V otevřeném okně můžete změnit především název a identifikátor služby.
Pokud poskytujete, zatrhněte poskytované fakultativní činnosti.

U terénních a ambulantních služeb se dále řeší odborný odhad časového podílu činností na setkání.

 

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Oprava chyb u načtených údajů o klientech

Poskytovaná služba, která má u sebe zobrazen oranžový trojúhelník s vykřičníkem, potřebuje provést opravy. Označte ji a klepněte na tlačítko Opravit klienty.

Vzhledem k tomu, že data načítáte ze systému, opravy nemusí být žádné nebo v malém rozsahu. Záleží čistě na tom, jak moc máte karty klientů vyplněny a zdali používáte naplno možnosti sociální dokumentace.

Seznam jmen a oddělení se do statistiky nepřenáší. Slouží pro vás, k lepší orientace. Klient bude vyexportován s přiděleným ID.

Oprava osobních údajů klienta

Zkontrolujte osobní údaje. Pro přehlednost si můžete zatrhnout pouze volbu v horní části okna.

Chybějící informace jsou označeny oranžovým/červeným rožkem v buňce.

U všech služeb se jedná o pohlaví, rok narození a cílovou skupinu. U pobytových služeb hrazených celým příspěvkem na péči je navíc uveden stupeň PnP.

Hodnoty přepisujte nebo vybírejte z nabídek. Stačí do konkrétní buňky klepnout.

Údaje pobytové formy

Tyto úpravy jsou možné pouze u služby v pobytové formě. Pro přehlednost mějte zatrženou volbu Pobytová forma.

Chybějící informace jsou označeny oranžovým/červeným rožkem v buňce.

V pobytové formě se sleduje, zdali je trvalé bydliště v zařízení, okres předchozího bydliště a oblasti základní pomocí, ve kterých je u klienta poskytována péče.

Změnu fajky na křížek a obráceně provedete poklepáním. Okres vyberte klepnutím do pole a výběrem z nabídky.

Údaje ambulantní formy

Tyto úpravy jsou možné pouze u služby v ambulantní formě. Pro přehlednost mějte zatrženou volbu Ambulantní forma.

Chybějící informace jsou označeny oranžovým/červeným rožkem v buňce.

V ambulantní formě se sleduje počet dnů využití služby a počet hodin péče. Dále pak oblasti, ve kterých je u klienta poskytnuta péče.

Změnu fajky na křížek a obráceně provedete poklepáním. počet dní a hodin zadáte klepnutím na správné buňky a zápisem čísla.

Závěrečná kontrola

V okně opravy klientů ještě proveďte závěrečnou kontrolu klientů. Doporučuji použít volbu Pouze chybové řádky. Okno pak může vypadat nějak takto. Prázdné, tedy bez chyb:

Bez chyb? Uložte klepnutím na OK.

Export do souboru

Po všech opravách poskytovaná služba již neobsahuje upozorňující trojúhelník s vykřičníkem. V tuto chvíli můžete exportovat připravená data do souboru. Ten pak nahrajete do aplikace OKSlužby – Poskytovatel.

Soubor vytvoříte klepnutím na tlačítko Uložit na disk. Z nabídky zvolte, že exportujete označenou službu. Nebo můžete exportovat všechny najednou.

Vyberte místo, kam soubor uložit. Zvolte takové, které snadno najdete. Soubor pak budete nahrávat do aplikace OKSlužby – Poskytovatel.

Uložený soubor pak importujte do aplikace použitím návodů na této stránce.


Video ze školení Jednoduché vykazování dat o pobytových službách v MPSV