Tento výkon se automaticky vykazuje v okamžiku realizace intervence navázané na poukaz ORP (tj. v plánu intervencí je tato intervence naplánována) a jsou splněny následující podmínky:

Intervence má v číselníku nastaveno, že ji lze vykazovat i s nočním bonifikačním kódem.

(KDE? Nastavení – Klienti – Ošetřovatelská dokumentace – Ošetřovatelské intervence)


Intervence je realizována s časem mezi 22:00 – 6:00.

Pořizování nočního kódů nijak neovlivňují zapsané výkony v poukazu ORP, pouze výše uvedené.

Pokud nechcete k činnosti bonifikační kód za noční práci vykazovat, je třeba intervenci realizovat mimo noční čas nebo bude třeba vytvořit kopii této intervence a vykazování bonifikačního kódu za noc vypnout (u používané intervence nelze tato hodnota změnit). Původní pak Odeberte a všechny poukazy a plány s touto intervencí přeplánujte (opravit/vytvořit nové poukazy a přehodnotit ošetřovatelské plány – například „z důvodu revize plánu“).