Evakuační seznam klientů a zaměstnanců

Změněno dne Mon, 06 May 2024 v 02:56 PM

CYGNUS umožňuje generování evakuačního seznamu pro případ nouzové situace. V následující nápovědě se podíváme na to, jak nastavit program tak, aby se Evakuační seznam správně generoval a ukážeme si samotnou práci s ním.
OBSAH


Nastavení Evakuačního seznamu klientů a zaměstnanců

Pro správné fungování Evakuačního seznamu věnujme čas jeho nastavení, aby nám v případě potřeby mohl ihned spolehlivě a dobře sloužit. 


Nastavení Evakuačního seznamu může provádět pouze osoba s oprávněním Nastavení CYGNUSU nebo Nastavení práv.


Nastavení naleznete v sekci Evakuační seznam klientů a zaměstnanců po kliknutí na vlastní jméno.Objeví se nám okno Evakuační seznam klientů a zaměstnanců. Pro každé zařízení si nastavíme Evakuační seznam zvlášť, zařízení vybereme v horní lište (1). Nastavení Krizových kontaktů a Poznámky upravíme poklikáním na tlačítko Opravit (2).V následujícím okně vyplníme vše potřebné a potvrdíme OK.Teď už nám jen chybí Evakuační seznam zpřístupnit pomocí tlačítka.Evakuační seznam je v tuto chvíli přístupný načtením QR kódu, který si můžete vytisknout poklikáním na tlačítko tiskárny.

Použití Evakuačního seznamu klientů a zaměstnanců a práce s ním

V momentě, kdy načteme QR kód s Evakuačním seznamem, objeví se nám nabídka k zahájení evakuace. Evakuační seznam se nám zobrazí až poté, kdy zahájíme evakuaci tiskem tlačítka.Evakuační seznam bude vygenerován s těmi klienty a zaměstnanci, kteří byli přítomni v zařízení v době, kdy bylo stisknuto tlačítko Zahájit evakuaci a bude přístupný 24 hodin od zahájení evakuace.


Klienti se zobrazují podle aktuálního Přehledu přítomnosti, zaměstnanci se zobrazují podle Záznamů docházky. V horní liště vidíme, kolik klientů a kolik zaměstnanců je přítomno a kolik z nich již je evakuováno. 


V evakuačním seznamu může naráz pracovat více osob a změny se do seznamu zaznamenávají v reálném čase, evakuace může být tedy například rozdělena mezi více osob a všichni navzájem uvidí, jak evakuace postupuje.


U klientů je zaznamenáno, zda mají nějaké omezení v mobilitě. Tento údaj se do evakuačního seznamu propisuje z Ošetřovatelské anamnézy v sekci Ošetřovatelské dokumentace, proto doporučujeme mít zde údaj o mobilitě klienta uvedený.Klienti jsou rozděleni podle oddělení, pod nimi se nacházení zaměstnanci a také klienti, kteří mají v Přehledu přítomnosti zadanou nějakou nepřítomnost. U zaměstnanců se nachází ikonka telefonu, která umožňuje zaměstnanci zavolat, pokud má na Kartě zaměstnance vyplněný telefonní kontakt.Úplně dole naleznete také informaci o tom, kdy byla zahájena evakuace a do kdy bude Evakuační seznam přístupný. Pokud by evakuace trvala více než 24 hodin, zůstane Evakuační seznam přístupný ještě hodinu po poslední editaci v Evakuačním seznamu.Osoby, které již jsou evakuovány, označíte kliknutím na zatržítko. V momentě, kdy dojde k evakuaci celého oddělení, tak se toto oddělení zabalí a klienti či zaměstnanci se schovají. Ukončení evakuace

V momentě, kdy skončí evakuace, můžeme její ukončení potvrdit přímo v programu. 


Evakuační seznam se tímto způsobem připraví znovu k dalšímu použití.Vypnutí Evakuačního seznamu klientů a zaměstnanců

Evakuační seznam můžete vypnout. 


Zneplatní se tak dosavadní QR kód. Tuto funkci můžete využít například při podezření na únik informací.


Modelová situace

Pojďme si na příkladu ukázat, jak Evakuační seznam správně používat. Mějme hypotetické zařízení, které si již dříve vše správně nastavilo. QR kódy jsou vytištěné a uložené ve složce pokynů ke zdolávání požáru. 


  • V 8:00 dojde k propuknutí požáru. Protože je personál dobře připraven, tak již v 8:01 otevírá první pracovník Evakuační seznam a kliká na tlačítko Zahájit evakuaci. V tomto momentě se vytvoří evakuační seznam, ve kterém jsou klienti a zaměstnanci, kteří byli přítomni v zařízení v tomto čase (tj. 8:01)
  • V následujících chvílích otevírají Evakuační seznam další zaměstnanci, kteří pomáhají s evakuací. Vidí stále ten stejný seznam, který byl vygenerován k času 8:01
  • V 8:15 přijíždí hasiči, kteří se také zapojují do evakuace. Je jim poskytnut QR kód a opět se jim načte seznam vygenerovaný k času 8:01
  • Všichni, kteří pracují v evakuačním seznamu a odškrtávají evakuované, pracují současně a všechno, co do evakuačního seznamu zadají, je okamžitě viditelné pro ostatní.
  • Evakuace probíhá vzorně a poslední evakuovaný je v seznamu odškrtnut v 9:05 a evakuace je tímto úspěšně ukončena. Vedoucí zařízení se podívá do CYGNUSu do Evakuačního seznamu a klikne na tlačítko Ukončit evakuaci. Evakuační seznam se smaže a je opět připraven k dalšímu použití. 
  • Pokud by vedoucí domova evakuaci neukončil pomocí tlačítka, tak za 24 hodin od spuštění evakuace dojde k obnovení evakuačního seznamu a bude možné jej znovu použít, bylo-li by to třeba. V případě opětovného použití už by se vygeneroval záznam s aktuálním seznamem klientů a zaměstnanců.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit