Pokud chcete kompletně vyúčtovat klienta při ukončení pobytu, a to i v průběhu měsíce, je třeba provést tyto kroky:

  • nejprve je samozřejmě třeba ukončit klienta na poskytované službě. Ukončením pobytu dojde ve Vyúčtování k přepočtu předpisů k datu ukončení.
  • dále je třeba zkontrolovat, zdali je v přehledu přítomnosti zadaná všechna nepřítomnost. 
  • ve vyúčtování je pak třeba nepřítomnost zohlednit do předpisu. Ten je již snížen k datu ukončení. Provede se tak uzamčením nepřítomnosti. 

Pokud jsou zadané všechny platby, je vyúčtování kompletní.