Jak řešit exekuci na příjmech klienta?

Změněno dne Pá, 8 Březen v 2:08 ODPOLEDNE

V zařízeních sociálních služeb se stále častěji vyskytují klienti s nařízenou exekucí. Vyměřená částka je automaticky stržena z přicházejícího důchodu, což může zapříčinit i to, že úhrada není v plné výši uhrazena.

Pokud u klienta dochází k exekuci části jeho příjmů, je nutné myslet na pravidla, která se na takto snížené příjmy vztahují. Níže naleznete všechny podrobnosti k exekuci, v kostce ale platí, že:

 • Pro stanovení úhrady se zjišťují započitatelné příjmy dle zákona o existenčním minimu, kam exekuce nepatří – důchod se musí do vždy zadat ve vyměřené výši bez exekuce.
 • Důchod přichází ponížen o exekuci. Pokud po vyplacení zůstatku je částka na úhradu pobytu nedostatečná a ve vyúčtování vzniká dluh, máte právo požádat o snížení či pozastavení exekuce. Exekuce nemá přednost před poskytovanou pobytovou sociální službou.

Exekuce není započitatelným příjmem

Při zjišťování příjmů klienta ke stanovení úhrady s ohledem na minimální zůstatek klienta, je třeba dle zákona o sociálních službách, konkrétně § 71, hledět na zákon o existenčním minimu (zákon č. 110/2006 Sb.), který mezi posuzovanými příjmy exekuci nemá (výživné tam naopak naleznete).

Jinými slovy, pokud nastavujete příjmy klienta pro výpočet úhrady, exekuce musí být zapsána zvlášť v poli pro exekuci, aby byl minimální zůstatek klienta vypočten pouze ze započitatelných příjmů.

Výše exekuce nesmí a proto také nemá vliv na minimální zůstatek ani na stanovenou smluvní úhradu klienta.

Exekuce nemá přednost před úhradou poskytované pobytové služby

Pokud je exekuce klienta ve výši, která sahá na úhradu klienta, tzn. zbývající částka po vyplacení minimálního zůstatku, nedostačuje na úhradu a vzniká u klienta dluh, máte možnost požádat o pozastavení nebo snížení exekučních srážek z důchodu.

Tuto možnost definuje Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) a druhý odstavec § 299:

Jde-li o výkon rozhodnutí srážkami z důchodu fyzické osoby, která z tohoto důchodu platí náklady za pobyt v ústavu sociální péče, nepodléhá výkonu rozhodnutí částka potřebná na úhradu pobytu a částka rovnající se výši kapesného v takovém ústavu. Výkon rozhodnutí ohledně dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, nelze provést přikázáním pohledávky.

Ústavem sociální péče jsou myšleny pobytové služby poskytující stravu, pobyt a péči v:

 • týdenních stacionářích (§ 47 zákon č. 108/2006 Sb.),
 • domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zákon č. 108/2006 Sb),
 • domovech pro seniory (§ 49 zákon č. 108/2006 Sb.),
 • domovech se zvláštním režimem (§ 50 zákon č. 108/2006 Sb.),
 • chráněném bydlení (§ 51 zákon č. 108/2006 Sb.),
 • zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52 zákon č. 108/2006 Sb.)
 • centrech sociálně rehabilitačních služeb (§ 70 zákon č. 108/2006 Sb.)

„Kapesným“ je ve smyslu § 73 odst. 3 zák. č. 108/2006 Sb. třeba chápat 15 % příjmu povinného ubytovaného v tomto zařízení.

Pro snížení nebo úplné zastavení exekuce využijte formuláře s ČSSZ Žádost o provádění výplaty dávek důchodového pojištění s exekuční srážkou. Tento formulář je možné použít v případě, že důchod chodí na hromadný výplatní seznam.

Toto pravidlo však platí bez ohledu na způsob vyplácení důchodu. Pokud tedy důchod chodí přímo klientovi či opatrovníkovi, kontaktujte ČSSZ jak tuto situaci řešit.

Exekuce a CYGNUS

Zadávání příjmů

V CYGNUS evidujeme exekuci samostatně v příjmech klienta. V žádném případě se nesmí stát, že do pole důchod zapíšete už sníženou výši důchodu, ne vyměřenou. Pokud tak učiníte, důsledky jsou následující:

 • Klientovi bude vypočten minimální zůstatek nižší, než na který má nárok = díky tomu „okrádáte“ klienta o peníze, na které má dle zákona nárok
 • Bude vypočtena nižší úhrada pobytu klienta, než na kterou máte nárok = díky tomu „okrádáte“ zařízení o peníze, na které má dle zákona nárok

Proto důchod a exekuci vyplňujte zvlášť do příslušných polí! Pokud nevíte, jak příjmy zadávat, mrkněte na nápovědu k příjmům klienta.

Výplatnice

I přesto, že je důchod v příjmech zadán s exekucí zvlášť, nástroj výplatnice s touto situací počítá a ve svém zpracování uvádí automaticky výši, která skutečně přichází, tj. vyměřený důchod bez exekuce.

DůchodExekuceVýsledný příjem na výplatnice
1000010009000

Při zpracování výplatnice je nejprve odečten minimální zůstatek klienta. Zbývající suma důchodu je použita na úhradu klienta. Pokud jsou zbývající peníze nižší, než stanovená úhrada, vznikne po dokončení ve vyúčtování dluh.

Příklad:

Příchozí důchodMinimální zůstatekČástka po odečtení zůstatku použitelná k úhradě
90001500 (15% z 10000)7500

Předpokládejme, že je smlouvou stanovená úhrada 8500 (je to i maximální částka, kterou klient může hradit po stržení minimálního zůstatku bez ohledu na exekuci). Exekuce, která je v příkladu rovna částce 1000, nám tím pádem bude chybět. Ve vyúčtování po zpracování výplatnice vznikne v této výši dluh.

Dluh je problémem klienta, proto by měl být jím uhrazen. Aby ale podobná situace nevznikala, je třeba zažádat o pozastavení/snížení exekuce formulářem, jak je uvedeno výše.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit