Pokud je klient celý měsíc hospitalizován a do nemocnice nastoupil již v měsíci předchozím, zařízení nemá nárok na vyplacení příspěvku na péči. CYGNUS 2 tuto skutečnost zohlední ve vyúčtování. Kdy? V průběhu měsíce nikoliv. Až na jeho konci, kdy jsou zpracovávány nepřítomnosti za celý měsíc. Teprve po konci měsíce je na 100% jasné, zdali bude výplata pozastavena, či nikoliv

Pokud je správně zadána nepřítomnost důvodem nepřítomnosti Nemocnice a je zadaná na celý měsíc již z měsíce minulého, po uzamčení přehledu přítomnosti ve Vyúčtování na konci měsíce bude smluvní předpis na péči automaticky vynulován.