Uzávěrku proveďte v nástroji Přehled skladových dokladů výběrem možnosti Vytvořit uzávěrkupod tlačítkem Operace.

(KDE? Sklady – Přehled skladových dokladů)

V otevřeném okně zkontrolujte a případně změňte měsíc a potvrďte klepnutím na OK.

A znovu potvrďte.