Ve zvoleném skladu klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Příjmový doklad.

(KDE? Sklady – Přehled skladových dokladů)

V otevřeném okně nejprve zadejte datum příjmu a zvolte dodavatele (pokud chybí, přidejte jej klepnutím na Přidat). Jako druh příjemky zvolte Inventurní příjemka a zapište číslo inventury, na základě příjem děláte.

Pomocí tlačítka Přidat přidejte první položku příjemky.

V otevřeném okně vyhledejte kartu skladu a uveďte množství s jednotkovou nebo celkovou cenou. Pokud zapisujete ceny s DPH, přepněte v nabídce.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK + Další. A zadávejte další položky. Až bude vratka výdejky položkami naplněna, okno zavřete klepnutím na Storno.

Chybné položky příjemky můžete ještě Opravit nebo Odebrat.

Je vratka výdejky kompletní? Uložte ji klepnutím na OK.