Zadání a také změnu nutričních hodnot a alergenů můžete provést v podsekci Nutriční hodnoty, alergeny na Kartě zásoby.

(KDE? Jak otevřít Kartu zásoby)

Jak upravovat nutriční hodnoty

Klepněte na tlačítko Opravit pod tabulkou Nutriční hodnoty na 100g.

V otevřeném okně nejprve zadejte, přepočet jednotky potraviny na gramy. Poté doplňujte nutriční hodnoty na 100g do žlutě zabarvených polí.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak upravovat alergeny

Alergeny upravujte i tehdy, pokud u potraviny neexistují. Klepněte na tlačítko Opravit v části Alergeny.

V otevřeném okně zvolte, zdali má či nemá potravina alergeny. Pokud má, zatrhněte jaké.

Hotovo? Klepněte na tlačítko OK.