Všechna nastavení alergenů provádějte v podsekci Alergeny.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Alergeny)

Jak vytvořit nový alergen

Klepněte na tlačítko Přidat.

Zapište název alergenu a jeho zkratku (obvykle další volné číslo). Uložte klepnutím na OK.

Jak opravit alergen

Poklepejte na řádek alergenu, který chcete upravit. Upravovat nelze výchozí základní alergeny.

V otevřeném okně upravte, co je třeba, a uložte klepnutím na OK.

Jak smazat alergen

Označte alergen, který chcete smazat a klepněte na tlačítko Odebrat. Výchozí alergeny mazat nemůžete.

Potvrďte klepnutím na OK.