Jak vytvořit překladovou zprávu

Překladové zprávy se nacházejí v podsekci Ošetřovatelská anamnéza pod tlačítkem Překladová zpráva.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Ošetřovatelská dokumentace - Ošetřovatelská překladová zpráva)Doplňte všechny údaje a projděte jednotlivé sekce. V některých případech je možné informace načítat z jiných částí programu nebo vnitřních číselníku. Načítání poznáte podle symbolu .Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK. Hotovou překladovou zprávu nezapomeňte vytisknout. Její součástí bude souhrn ošetřovatelské anamnézy.Protože se jedná o dokument ošetřovatelské dokumentace, je třeba jej mít podepsaný, ať už ve vytištěné či elektronické podobě.