Opravné dávky cest pro pojišťovnu vytvoříte v nástroji Vyúčtování na pojišťovnu. V okně vyúčtování klepněte na tlačítko Operace a vyberte možnost Opravit dávku vyúčtování cest.

(KDE? Klienti – Vyúčtování na pojišťovnu)V otevřeném okně vyberte dávku cest, ve které chcete úpravy provést a klikněte na Další.

V otevřeném okně detailu dávky klikněte na tlačítko Operace a Seznam klientů.Vyhledejte klienta, u kterého chcete úpravu provést a klikněte na Opravit.U klienta opravte požadovaný údaj a uložte.Po uložení systém označí všechny doklady, ve kterých u daného klienta provedl změnu. Tyto doklady byste rovněž měli najít v kontrolní zprávě z pojišťovny. Dávku vytvořte klepnutím na OK.
Opravná dávka se po vytvoření zobrazí v přehledu faktur.

Pokud jste před vytvořením opravné dávky cest, vytvořili i opravnou dávku výkonů na stejnou pojišťovnu, spojí se obě dávky pod jednu fakturu.

Dávku předejte pojišťovně.