TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ

Změněno dne Wed, 22 Sep 2021 v 03:08 PM

Čárové kódy lze používat pro realizaci činností péče a také k realizaci ošetřovatelských intervencí. K realizace používáme čtečky na čárové kódy:

 • Přenosný miniterminál
 • Přenosný terminál s klávesnicí

V obou případech realizace probíhá načítání čárových kódů postupem: ZAMĚSTNANEC – KLIENTI – ČINNOST za použití tlačítek dle návodu přiloženém ke čtečce. K načítání bude třeba mít vytištěny čárové kódy zaměstnanců a čárové kódy plánů (ošetřovatelské dokumentace či dokumentace sociální).

Načítání realizace činností či intervencí nelze použít pokud:

 • realizujete skupinovou činnost
 • realizujete činnost, kterou provádělo více pracovníků
 • realizujete intervence, do které se mají automaticky načítat právě podané léky

Jak vytisknout čárové kódy zaměstnanců

Tisk čárových kódů pro zaměstnance proveďte z nástroje Terminály.

(KDE? Klienti – Terminály)

V otevřeném okně klepněte na tlačítko Tisknout a z nabídky zvolte Čárové kódy zaměstnanců.


Čárové kódy můžete vytisknout všem zaměstnancům, nebo můžete zvolit Vlastní výběr a zaměstnance pomocí tlačítka Opravit vybrat. K tisku se dostanete pomocí tlačítka Další.

Jak vytisknout čárové kódy sestaveného plánu klienta

Čárové kódy sestavených plánů vytiskněte na kartě klienta.

Plán péče

Čárové kódy plánu péče vytiskněte v podsekci Přehled naplánovaných činností klepnutím na tlačítko Tisknout a výběrem Čárové kódy plánu péče.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Přehled naplánovaných činností)

Tisknout můžete činnosti aktuálního klienta, můžete jich vybrat více pomocí tlačítka Opravit nebo můžete vytisknout všechny. Činnosti doporučujeme zatržítkem Seskupit dle oblastí.

Ošetřovatelský plán

Čárové kódy ošetřovatelského plánu v podsekci Přehled naplánovaných intervencí klepnutím na tlačítko Tisknout a výběrem Čárové kódy naplánovaných intervencí.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Sociální dokumentace – Přehled naplánovaných činností)

Tisknout můžete intervence aktuálního klienta, můžete jich vybrat více pomocí tlačítka Opravit nebo můžete vytisknout všechny najednou. V tisku budou všechny čárové kódy plánované ošetřovatelským plánem nebo poukazem ORP.

Jaké další čárové kódy lze tisknout

Všechny další čárové kódy pro různé vlastní užití naleznete v nástroji Terminály.

(KDE? Klienti – Terminály)

Pod tlačítkem Tisknout jsou k dispozici k tisku tyto čárové kódy:

 • Čárové kódy klientů (výběr všech nebo jen některých klientů)
 • Čárové kódy zaměstnanců (výběr všech nebo jen některých zaměstnanců)
 • Čárové kódy činností (lze vybrat oblasti činností a také službu, pro kterou mají být kódy tištěny)
 • Čárové kódy fakultativních činností
 • Čárové kódy ošetřovatelských intervencí
 • Čárové kódy pomůcek vážení
 • Čárové kódy nutričních přídavků


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit