Sledování času trvání péče miniterminálem

Změněno dne Wed, 06 Dec 2023 v 01:55 PM

V případě, že chcete pomocí miniterminálu sledovat reálný čas, který strávíte u klienta v rámci plnění činností z plánu péče, je tato nápověda určena právě pro vás. Níže je popsáno, co je potřeba v systému nastavit. Nejčastěji tohle nastavení využijete u ambulantních služeb, kde je péče o klienta hrazena na základě zrealizovaných činností. 

Tento postup s kódem "Ukončení činnosti" nefunguje s terminálem na čárové kódy s klávesnicí. Je to z toho důvodu, že na velkém terminálu není potřeba ukončovat činnost kódem, ale zadáním hodnoty času stráveného u klienta.OBSAH


1. Změna v číselníku činností z úkonů na minuty

Uživatel s právy na přístup do číselníků plánu péče změní činnosti z úkonů na sledování minut. 

KDE? Nastavení > Klienti > Sociální dokumentace > Plán péče. 


Jak vytvářet činnosti a jak je měnit naleznete v této nápovědě: NASTAVENÍ ČINNOSTÍ PLÁNU PÉČE/RIZIK.

Tyto změny provádí uživatel s právy na číselníky sociální dokumentace.


2. Nastavení sledování zrealizovaného času

KDE?: Nastavení > Klienti > Sociální dokumentace > Nastavení dokumentace > Opravit > Vypočítat dobu trvání činností.

Zde si můžete také nastavit zaokrouhlování činností, případně zapnout upozornění na činnost, která trvá trvá déle jak nastavený maximální počet minut.

Změnu nastavení může provést osoba s právy Správce nastavení.


3. Přehodnocení plánů péče

Jakmile budete mít nachystaný číselník s činnostmi a nastaveno měření času činností , je zapotřebí přehodnotit plány péče. Přehodnocení plánu péče provedete jednoduše podle této nápovědy: JAK SESTAVIT PLÁN PÉČE.


4. Tisk čárových kódů:

Po přehodnocení plánů péče a zapnutí možnosti sledovat dle reálného času vytiskněte nové čárové kódy činností. Existují dva způsoby dle použití na vašem zařízení.


1. Tisk všech činností:


    JAK: Klienti > Terminály > Symbol tiskárny > Čárové kódy činností2. Dle sestavených plánů péče klientů:


JAK: Klienti > Karta klienta > Sociální dokumentace > Přehled naplánovaných činností > symbol tiskárny > Čárové kódy plánu péče > zde vybere klienty dle vlastního výběru, nebo necháte možnost všichni.V tiskových sestavách nyní naleznete kód na "ukončení činnosti."


Jak používat:

Použití a postup jsou velice jednoduché:

Načtete kód pracovníka > klienta > činnosti, kterou začnete vykonávat > "ukončení činnosti" po skončení realizace činnosti.

Poté přecházíte k další činnosti.

Miniterminál, při načítání dat do informačního systému CYGNUS, sám vypočítá délku činnosti.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit