V případě, že chcete pomocí miniterminálu sledovat reálný čas, který strávíte u klienta v rámci plnění činností z plánu péče, je tato nápověda určena právě pro vás. Níže je popsáno, co je potřeba v systému nastavit. Nejčastěji tohle nastavení využijete u ambulantních služeb, kde je péče o klienta hrazena na základě zrealizovaných činností. 

Tento postup s kódem "Ukončení činnosti" nefunguje s terminálem na čárové kódy s klávesnicí. Je to z toho důvodu, že na velkém terminálu není potřeba ukončovat činnost kódem, ale zadáním hodnoty času stráveného u klienta.OBSAH


1. Změna v číselníku činností z úkonů na minuty

Uživatel s právy na přístup do číselníků plánu péče změní činnosti z úkonů na sledování minut. 

KDE? Nastavení > Klienti > Sociální dokumentace > Plán péče. 


Jak vytvářet činnosti a jak je měnit naleznete v této nápovědě: NASTAVENÍ ČINNOSTÍ PLÁNU PÉČE/RIZIK.

Tyto změny provádí uživatel s právy na číselníky sociální dokumentace.


2. Nastavení sledování zrealizovaného času

KDE?: Nastavení > Klienti > Sociální dokumentace > Nastavení dokumentace > Opravit > Vypočítat dobu trvání činností.

Zde si můžete také nastavit zaokrouhlování činností, případně zapnout upozornění na činnost, která trvá trvá déle jak nastavený maximální počet minut.

Změnu nastavení může provést osoba s právy Správce nastavení.


3. Přehodnocení plánů péče

Jakmile budete mít nachystaný číselník s činnostmi a nastaveno měření času činností , je zapotřebí přehodnotit plány péče. Přehodnocení plánu péče provedete jednoduše podle této nápovědy: JAK SESTAVIT PLÁN PÉČE.


4. Tisk čárových kódů:

Po přehodnocení plánů péče a zapnutí možnosti sledovat dle reálného času vytiskněte nové čárové kódy činností. Existují dva způsoby dle použití na vašem zařízení.


1. Tisk všech činností:


    JAK: Klienti > Terminály > Symbol tiskárny > Čárové kódy činností2. Dle sestavených plánů péče klientů:


JAK: Klienti > Karta klienta > Sociální dokumentace > Přehled naplánovaných činností > symbol tiskárny > Čárové kódy plánu péče > zde vybere klienty dle vlastního výběru, nebo necháte možnost všichni.V tiskových sestavách nyní naleznete kód na "ukončení činnosti."

Jak používat:

Použití a postup jsou velice jednoduché:

Načtete kód pracovníka > klienta > činnosti, kterou začnete vykonávat > "ukončení činnosti" po skončení realizace činnosti.

Poté přecházíte k další činnosti.

Miniterminál, při načítání dat do informačního systému CYGNUS, sám vypočítá délku činnosti.