Důvody nepřítomnosti lze přizpůsobit vašim potřebám dle toho, jak chcete, aby se přerušení zachovalo při načítání Plánu návštěv nebo načítání klientů do realizace.

Nastavení se projeví pouze u celodenního přerušení. Pokud u klienta zadáte přerušení jen na část dne, nebude se na toto přerušení nastavení vztahovat.

Označte požadovaný důvod, který chcete nastavit a klikněte na tlačítko Opravit.

(KDE? Nastavení - Klienti – Přerušení péče – Důvody přerušení péče)

V otevřeném okně můžete zvolit, jak se má přerušení v programu chovat. Pokud chcete, aby se klient načítal do Plánu návštěv i přesto, že má zadané celodenní přerušení, zatrhněte první volbu.

Takto bude vypadat návštěva u klienta v Plánu návštěv, pokud u něj zadáte tento typ přerušení. Zobrazí se u ní upozornění.

Pokud klienta se zadaným přerušením do Plánu návštěv načítáte, můžete si zvolit, zda se bude jeho návštěva načítat standardně, nebo se při načtení rovnou označí, že se nemá provádět. K nastavení tohoto nastavení slouží druhá volba.

Výsledek v Plánu návštěv pak bude tento.