NASTAVENÍ PŘERUŠENÍ PÉČE

Změněno dne Wed, 22 Sep 2021 v 03:08 PM

Důvody nepřítomnosti lze přizpůsobit vašim potřebám dle toho, jak chcete, aby se přerušení zachovalo při načítání Plánu návštěv nebo načítání klientů do realizace.

Nastavení se projeví pouze u celodenního přerušení. Pokud u klienta zadáte přerušení jen na část dne, nebude se na toto přerušení nastavení vztahovat.

Označte požadovaný důvod, který chcete nastavit a klikněte na tlačítko Opravit.

(KDE? Nastavení - Klienti – Přerušení péče – Důvody přerušení péče)

V otevřeném okně můžete zvolit, jak se má přerušení v programu chovat. Pokud chcete, aby se klient načítal do Plánu návštěv i přesto, že má zadané celodenní přerušení, zatrhněte první volbu.

Takto bude vypadat návštěva u klienta v Plánu návštěv, pokud u něj zadáte tento typ přerušení. Zobrazí se u ní upozornění.

Pokud klienta se zadaným přerušením do Plánu návštěv načítáte, můžete si zvolit, zda se bude jeho návštěva načítat standardně, nebo se při načtení rovnou označí, že se nemá provádět. K nastavení tohoto nastavení slouží druhá volba.

Výsledek v Plánu návštěv pak bude tento.

Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit