Obsah

Jak nastavovat ceníky bydlení

Jak vytvořit nový typ bydlení

Tento postup se hodí v případě, že ve vašem zařízení vznikl úplně nový typ bydlení (např. začínáte CYGNUS 2 používat, nebo jste přistavěly nové pokoje s jinou cenou).

V podsekci Typy bydlení nejprve vyberte službu v horní části okna a poté klepněte na tlačítko Přidat.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Typy bydlení)

V otevřeném okně začněte zápisem názvu typu bydlení. Můžete jej doplnit o popis.

V CYGNUS 2 doporučujeme používat šablony pro export a z programu tak vytáhnout třeba smlouvu, dodatky a další dokumenty. V části Údaje pro export můžete například nastavit skloňování názvu pokoje, nebo výbavu.

Nakonec nastavte cenu za den s datem platnosti, od kterého chcete typ bydlení používat.

Hotovo. Uložte klepnutím na OK. Cenu můžete nastavit hned nastavit do smluv.

Jak změnit cenu bydlení od data

Pokud jste zdražili, tento návod vám ukáže jak zdražení od data provést. Přejděte do sekce Typy bydlení, vyberte správnou službu v horní části okna, označte typ bydlení a klepněte na tlačítko Zadat novou cenu k datu.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Typy bydlení)

V otevřeném okně zadejte datum, odkdy cenu měníte, a uveďte novou výši.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak nastavovat ceníky stravy

Jak vytvořit novou stravovací jednotku

Novou stravovací jednotku vytvářejte jen v případě, že se bude lišit cenou či rozsahem jídel oproti stávajícím stravovacím jednotkám. Stravovací jednotky by neměly suplovat diety, pokud každá nestojí jinak.

Pro vytvoření přejděte do podsekce Stravovací jednotky, vyberte poskytovanou službu a klepněte na tlačítko Přidat.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Stravovací jednotky)

V otevřeném okně zapište nejprve název a volitelně uveďte popis.

Pokračujte zadáním data, od kterého bude strava používaná, zatrhněte fajfkou jídla, která bude klient hradit a do žlutých polí zapište cenu za suroviny a režii a v posledním sloupci zapište, jakou částku za odhlášení budete vracet.

Hotovo? Uložte klepnutím na OK.

Jak změnit cenu stravy od data

Při změně cen aktualizujeme stávající stravovací jednotku, nevytváříme novou.

Přejděte proto do podsekce Stravovací jednotky, vyberte poskytovanou službu, označte jednotku, kterou budete zdražovat a klepněte Zadat novou cenu k datu.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Stravovací jednotky)

V otevřeném okně zadejte platnost změny cen a upravte ceny v žlutě zabarvených polích. Pokud se mění i rozsah jídel, můžete upravit zatržítka.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK. Změna cen se projeví až po změně smlouvy.

Jak nastavit ceníky pravidelných služeb

Tento návod vám ukáže, jak spravovat pravidelné služby měsíční či denní. Tyto služby lze použít ve smlouvě a pravidelně účtovat ve vyúčtování. Postup se hodí:

Jak přidat novou pravidelnou službu

V podsekci Pravidelné služby nejprve zvolte službu a označte účel, pod kterým budou pravidelné služby vyúčtovány.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Pravidelné služby) 

Klepněte na tlačítko Přidat .

V otevřeném okně nejprve zapište název pravidelné služby a vyberte, zdali se bude účtovat:

  • měsíčně
  • denně (v případě denní lze nastavit vrácenou část a v případě celodenní nepřítomnosti lze vrátit, v případě nástupu a ukončení se za měsíc účtujte poměrem od data nástupu/do data ukončení)

Zadejte cenu (v případě denní četnosti eventuálně i vrácenou část).

Nakonec můžete zvolit u služby dvě nastavení:

  • Nevyúčtovávat pravidelnou službu v případě celoměsíční nepřítomnosti typu hospitalizace | stejné chování, jako v případě celoměsíční hospitalizace a příspěvku na péči
  • Nevyúčtovávat pravidelnou službu v případě úmrtí | v měsíci ukončení nebude v případě úmrtí služba naúčtována

Pak službu uložte klepnutím na OK.

Jak změnit cenu stávající pravidelné služby

V podsekci Pravidelné služby nejprve zvolte poskytovanou službu.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Pravidelné služby) 

Pokračujte poklepáním na pravidelnou službu, u které dochází ke změně ceny.

V otevřeném okně upravte cenu (u denních služeb případně i vrácenou část).

Pokud se nemění další parametry služby, uložte klepnutím na OK.

Aby byla změna platná i u klientů, je třeba změnit smlouvy. Dokud nebude změněna smlouva, bude platit původní cena. Postup, jak změnu provést hromadně, naleznete zde.

Jak zrušit pravidelnou službu

Zrušení činnosti provedeme jejím odebráním z číselníku. V podsekci Pravidelné služby nejprve zvolte poskytovanou službu.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Pravidelné služby)

Označte pravidelnou službu, kterou chcete zrušit, a klepněte na tlačítko Odebrat.

Protože služba byla použita, nabídnuto bude zneaktivnění. Potvrďte klepnutím na OK.

Aby služba nebyla klientům dále účtována, nezapomeňte změnit smlouvy. Provést tak můžete hromadně. Postup naleznete v nápovědě o změně smluv.

Jak nastavovat ceníky fakultativní činností

Přejděte do podsekce Fakultativní činnosti , vyberte poskytovanou službu a klepněte na zelené Přidat.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Fakultativní činnosti)

V otevřeném okně zadejte název a jednotku, kterou bude činnost mít (odvoz vozidlem např. km). Pokud jednotku nemá, ale budete zadávat vlastní částku, zvolte . Vyberte měsíc, kdy lze činnost poprvé použít a uveďte cenu za jednotku (u se cena neuvádí, ta se bud zapisovat až v realizaci)

Jak nastavovat ceníky péče

Jak nastavit kategorie sazeb za péči

Pro možnost výběru různých ceníků jedné služby ambulantně poskytující péči můžete nastavit kategorie sazeb za péče, a to za každou poskytovanou ambulantně poskytovanou službu (stacionáře, chráněná bydlení, odlehčovací služby, aj.)

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Kategorie sazeb za péči)

Novou kategorii vytvoříte klepnutím na tlačítko Přidat.

V otevřeném okně zapište název a uložte klepnutím na OK.

Nová kategorie se hned objeví v ceníku.

Existující kategorie můžete seřadit pomocí tlačítek Posunout nahoru a Posunout dolů. Můžete je pomocí tlačítka Opravit přejmenovat. Nebo také Odebrat pro zamezení budoucího použití.

Jak nastavit ceny za péči

Ceny jednotlivých činností za poskytnutou péči je nutné nastavit především u ambulantně poskytovaných služeb, tj. klient platí pouze skutečně poskytnutou péči v hodinové sazbě, která nepřesahuje výši sazby 130,-/h.

Ceník činností však můžete nastavit i pro pobytové služby. Zde slouží především k porovnání ceny skutečně poskytnuté péče s přiznaným příspěvkem na péči.

Přejděte do sekce Ceník činností.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Klienti – Sociální dokumentace – Ceník činností)

Začněte výběrem služby.

U ambulantní služeb uvidíte seznam všech činností a ceny za jednotlivé skupiny cen (ty bývají nastaveny, pokud klient platí rozdílně například dle stupně postižení).

V pobytových službách je ceník rozdělen dle podoblastí (obvykle se na pobytovce poskytuje mnohem více činností). Rozbalit je můžete klepnutím na malé plus.

Změnu cen proveďte od data klepnutím Zadat nové ceny k datu.

Nejprve vyberte měsíc, od kterého mají nové ceny platit. 

U ambulantních služeb rovnou upravujte ceny v žlutě zabarvených polích. Nezapomeňte sledovat, kdy nastavujete hodinovou sazbu a kdy cenu za úkon. (nastavení vychází z nastavení činností péče). Jen ať máte ceny správně.

U pobytových služeb je třeba vždy malým plus oblast rozbalit a upravit ceny v žlutě zabarvených polích.

Uložte pak klepnutím na OK. Ceny jsou změněny a projeví se okamžitě ve všech částech programu, kde se s nimi pracuje.