V tomto návodu se dozvíte, jak provést hromadnou valorizaci důchodů klientů pro červen 2022. Změny provedené následujícím postupem (hromadná operace) lze odstranit pouze individuálně, tedy klienta po klientovi. 


Chcete vidět celý postup krok za krokem? Pusťte si videonávod! 


 


Pamatujte, že všechny kroky postupu musí být pro správný výsledek dodrženy.


Pro valorizaci nejdříve zvolte Klienti > Hromadné operace > Změnit příjmy.V okně Změnit příjmy nastavte Platnost od: Červen 2022, Složka příjmů: Důchod. Zaškrtněte klienty, u kterých se má valorizace provést (klienty lze filtrovat pomocí Filtr). 

Můžete také zvolit Nezohledňovat v prvním měsíci platnosti, kdy se valorizace projeví až v červenci 2022. 


Jakmile máte vše nastavené, zvolte Operace > Valorizovat důchody pro červen 2022. 


Zobrazené informační okno potvrďte pomocí OK.


Dokončení valorizace proveďte stiskem OK v okně Změnit příjmy.