V tomto návodu se dozvíte, jak provést hromadnou valorizaci důchodů klientů pro rok 2022. Změny provedené následujícím postupem (hromadná operace) lze odstranit pouze individuálně, tedy klienta po klientovi.


Pamatujte, že všechny kroky postupu musí být pro správný výsledek dodrženy.


Pro valorizaci nejdříve zvolte Klienti > Hromadné operace > Změnit příjmy.V okně Změnit příjmy nastavte Platnost od: Leden 2022, Složka příjmů: Důchod. Zaškrtněte klienty, u kterých se má valorizace provést (klienty lze filtrovat pomocí Filtr). 

Můžete také zvolit Nezohledňovat v prvním měsíci platnosti, kdy se valorizace projeví až v únoru 2022. 


Jakmile máte vše nastavené, zvolte Operace > Valorizovat důchody pro rok 2022. Zobrazené informační okno potvrďte pomocí OK.Dokončení valorizace proveďte stiskem OK v okně Změnit příjmy.V lednu probíhá také vyplácení doplatků k valorizaci. Jak je zpracovat a do jaké složky příjmů je zadat najdete v nápovědě <ZDE>.