Potřebujete si vytvořit ošetřovatelskou intervenci, která obsahuje výkon z jiné odbornosti? Výkon je nejprve potřeba přidat do číselníku výkonů. Jak na to? 


KDE? Nastavení - Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Zdravotní výkony 

Ve filtru si vyberte odbornost, ke které chcete výkon přidat. Klikněte na tlačítko Operace a Přidat zdravotní výkon z jiné odbornosti. Vyberte odbornost, do které výkon spadá a následně vyberte výkon, který chcete přidat. 


Označte zatržítkem pojišťovny, u kterých chcete výkon vykazovat. 
Výkon je v teď v číselníku k dispozici. Abyste ho mohli naplánovat do poukazu, vytvořte si ošetřovatelskou intervenci.KDE? Nastavení - Klienti - Ošetřovatelská dokumentace - Ošetřovatelské intervence

Kliknutím na zelené + vytvoříte novou intervenci. Vyberte výkon, který má intervence obsahovat. Uložte kliknutím na OK. 


Nově vytvořenou intervenci můžete naplánovat klientům do poukazu, zrealizovat a vykázat.