Vyřazení a obnovení hmotných depozit

Změněno dne Pá, 29 Prosinec, 2023 v 11:41 DOPOLEDNE


Zde naleznete postup, jak hmotná depozita vyřadit a následně je v případě potřeby obnovit zpět.


Vyřazení hmotných depozit

KDE? Klienti - Karta klienta - Hmotná depozita

Výchozí stav na kartě klienta s aktivními hmotnými depozity:Přes tlačítko Vyřadit odebereme daná depozita, a poté se zatržítkem Zobrazit vyřazené objeví přeškrtnutý řádek. Ve sloupci vyřazovací protokol vidíme číslo protokolu a datum vyřazení (zobrazují se tedy i hmotná depozita vyřazená v minulosti).

KDE? Klienti - Hmotná depozita


Nyní v hromadném nástroji hmotných depozit již vidíme Vyřazovací protokol, jehož obsahem jsou 3 položky, které jsme vyřadili v předchozím kroku:Doporučení: Dělat Uzávěrky v rámci hmotných depozit (přes tlačítko operace), lépe se v protokolech orientuje.


Obnovení hmotných depozit


K obnově hmotných depozit je potřeba odebrat Vyřazovací protokoly k daným depozitům.


KDE? Klienti - Hmotná depozita


Nejprve si zkontrolujeme, zda jsme v řádku s Vyřazovacími protokoly a následně Obsah protokolu. Pokud jsou obsahem protokolu pouze depozita, která chceme obnovit, tak přes tlačítko s křížkem můžeme celý protokol Odebrat.Upozornění: V případě, že jsou obsahem protokolu i depozita jiných klientů, tak postupujeme nejdříve přes tlačítko Opravit a následně odebereme pouze položku, kterou potřebujeme zaktivnit.
Na kartě klienta si poté můžeme ověřit, že jsou Hmotná depozita opět aktivní (neevidujeme vyřazovací protokoly):Doporučení: Pokud se změna neprojevila ihned, použijte tlačítko aktualizace.
Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit