Načítání plateb ze souboru do depozit

Změněno dne Mon, 19 Feb 2024 v 03:23 PM

Ke správné funkčnosti tohoto nástroje je zapotřebí nastavení variabilního symbolu klient, pod kterým platba přichází. Tento symbol nastavte klientovi dle nápovědy na nastavení variabilních symbolů klienta.

K načtení použijte hromadný nástroj Načíst platby ze souboru.

(KDE? Klienti – Hromadné operace – Načíst platby ze souboru)

Při spuštění se hned zobrazí okno při vyhledání souboru ve formátu GPC dle specifikace ABO. Najděte jej a otevřete. (pokud existují nezpracované soubory, otevře se jejich seznam. Zde bude třeba klepnout na tlačítko Přidat pro doplnění nového.

Na základě obsahu souboru rozhodujete, zda se jedná o platby do vyúčtování, tedy na provozní účet, nebo jde o platby na depozita klientů, tj. účet depozit. Vyberte Na finanční depozita.

Na základě variabilního symbolu klienta se program pokusí rozpoznat správné klienty a vybere depozita.

Nerozpoznaný řádek/chybně zvolená depozita upravíte poklepáním.

V otevřeném okně vyhledejte klienta a zvolte správná depozita.

Pokud je vše v pořádku přiřazeno, klepněte na tlačítko Další. Volitelně upravte jakoukoliv z hodnot, či přiřaďte příznak. A uložte klepnutím na OK.

Dokončenou platbu potvrdíme tiskovou sestavou s přehled rozepsaných plateb na jednotlivé klienty a depozita.


Video ze školení Elektronické zpracování plateb ve Vyúčtování a Depozitech  


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit