Evidence klientů

PŘEHLED KLIENTŮ SOCIÁLNÍ PÉČE
Obsah Základní informace Jak filtrovat klienty Jak upravit zobrazené sloupce Jak nastavení sloupců a filtrů uložit Jak si v přehledu klientů změnit da...
Út, 23 Březen, 2021 at 1:09 PM
EVIDENCE ŽÁDOSTÍ A ŽADATELŮ
Obsah Jak přidat novou žádost Osobní údaje žadatele Údaje o samotné žádost Adresy a kontakt na žadatele Výchozí kontaktní osoba Jak odmítnout nesch...
Po, 19 Duben, 2021 at 3:04 PM
PŘEHLED KLIENTŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Obsah Základní informace Jak filtrovat klienta Jak změnit zobrazené sloupce Jak uložit nastavení filtru a sloupců Základní informace Přehled klientů...
Po, 19 Duben, 2021 at 3:06 PM
UKONČENÍ KLIENTA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
Obsah Jak standardně ukončit využívání služby (ukončení, úmrtí) Jak odstranit klienta z důvodu chybného či zrušeného nástupu Jak opravit chybné datum uk...
Po, 19 Duben, 2021 at 3:07 PM
OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA A JEHO UMÍSTĚNÍ
Obsah Jak opravit osobní údaje klienta Jak přidat fotografii klienta Jak změnit umístění klienta Jak opravit osobní údaje klienta V této nápovědě se ...
Út, 23 Březen, 2021 at 1:14 PM
ZMĚNA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KLIENTA
Toto je postup, který použijete v případě, že klient přechází mezi poskytovanými služby v rámci vaši organizace. Současně lze tohoto postupu využít i v pří...
Út, 23 Březen, 2021 at 1:18 PM
UKONČENÍ KLIENTA NA ZDRAVOTNICKÉM PRACOVIŠTI
Obsah Ukončení zdravotnického pracoviště Zrušeného nástupu na zdravotnické pracoviště Ukončení zdravotnického pracoviště Ukončení klienta můžete prové...
Po, 19 Duben, 2021 at 3:10 PM
NÁSTUP KLIENTA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBU NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI
Tento postup využijete v případě, že chcete do CYGNUS 2 přidat klienta na základě žádosti, která je v programu zaevidována. Pro správné nastoupení ze žádos...
Po, 10 Květen, 2021 at 3:23 PM
ARCHIVACE A SKARTACE KLIENTA A JEHO DOKUMENTACE
Obsah Jak archivovat klienty a jejich dokumentaci Jaká dokumentace se archivuje Jak provést archivaci Jak skartovat údaje o klientech a jejich dokume...
Po, 19 Duben, 2021 at 3:11 PM
ZMĚNA ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVIŠTĚ U KLIENTA NA SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
Obsah Ukončení dosavadního pracoviště Nastavení nového pracoviště Pokud dochází ke změně zdravotního pracoviště, na které se váže celá ošetřovatelsk...
Út, 23 Březen, 2021 at 1:10 PM