Jak zařadit nové položky

Položky hmotných depozit (ať už oblečení, cennosti, aj.) do CYGNUS 2 klientovi přidávám formou zařazovacího protokolu. Klepněte na tlačítko Přidat.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Hmotná depozita – Hmotná depozita)

Otevřené okno nabídne rovnou zadání nové položky. Ta po přidání bude přidána do zařazovacího protokolu.

Vyplňte název a vyberte kategorii. Volitelně doplňte poznámku, neboli popis, cenu a počet položek, je-li jiný než 1.

Pomocí tlačítka Přidat rovněž můžete fotografii položky. Klepnutím na OK + Další bude položka přidána do zařazovacího protokolu a bude nabídnuto přidání položky další. Pokud již další nebude, klepněte na tlačítko Storno.

Jsou-li přidány všechny položky, klepněte na tlačítko Další. Upravte volitelně datum a pokud chcete, i číslo zařazovacího protokolu. Klepněte na OK.


Pomocí tlačítka Tisknout můžete tisknout zařazovací protokol.

Jak vyřadit položky

Při vyřazení položek z hmotných depozit použijte tlačítko Vyřadit.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Hmotná depozita – Hmotná depozita)

V otevřeném okně zatrhněte položky, který chcete vyřadit, upřesněte počet a zapište důvod. Ten můžete zapsat jako společný. Pokračujte klepnutím na Další.

Upravte volitelně datum a pokud chcete, i číslo zařazovacího protokolu. Klepněte na OK.

Pomocí tlačítka Tisknout můžete tisknout vyřazovací protokol. Je třeba mít ale zobrazené vyřazené položky a označený správný řádek s číslem protokolu, který jste právě vytvořili.