VÝPLATNICE a její zpracování

Změněno dne Čt, 23 Červen, 2022 v 9:45 DOPOLEDNE

OBSAH

Zahrnutí klienta do výplatnice

K zahrnutí klienta do výplatnice přejděte do nastavení vyúčtování na kartě klienta. Zde klepněte na tlačítko Opravit v části Nastavení výplatnice.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Vyúčtování – Nastavení)

Zatrhněte volbu Zpracovávat příjmy klienta na výplatnici. A nastavte částky, které chce kam klient ve výchozím stavu vyplácet, nebo nastavte jedno místo jedním výběrem. Toto nastavení použijte i v případě zápisu přesných částek výše pro určení vyplacení zbytku.

Nezapomeňte uložit klepnutím na OK.

Založení výplatnice

V nástroji Výplatnice klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Založit měsíc.

(KDE? Klienti – Výplatnice)

V otevřeném okně zvolte měsíc zpracování a klepněte na OK.

Kontrola důchodů s výplatnicí

Z aktualizace postupů pro výplatu důchodů ČSSZ vyplývá, že důchody budou chodit na účet poskytovatele služeb jednotlivě po klientech. Každý klient bude mít uvedeno jako variabilní symbol rodné číslo. To ostatně použijeme pro kontrolu příjmů ve výplatnici.

Nejprve si seznam klientů seřaďte dle rodného čísla. Postačí, když klepnete na název sloupce, dokud se nezobrazí mala šipka.


Klepněte na jedno z rodných čísel, vezměte do ruky výpis a začněte zapisovat variabilní symbol, tedy rodné číslo klienta. Shodný klient se označí tučně. Ve sloupci s příjmy zkontrolujte částku. Pokud je v pořádku, klepněte na mezerník a pokračujte s dalším číslem.

Úprava hodnot ve výplatnici

Pokud jakákoliv hodnota, která byla do výplatnice načtena, nevyhovuje (zejména tedy místo, kam bude vyplácena částka zůstatku příjmů), upravte ji.

(KDE? Klienti – Výplatnice)

Přeplatek a nedoplatky

Poklepejte do buňky v řádku klienta ve sloupci přeplatku nebo nedoplatku, který chcete změnit.

Hodnotu upravte přepsáním částky v žlutě zabarvených polích.


Výplata na finanční depozita

Upravte částku, kterou vyplatit na jaká finanční depozita. Částka k výplatě v hotovosti je vždy rozdílem mezi vypláceným zůstatkem a částkou v depozitech

Dokončení a uzavření výplatnice

Jakmile bude výplatnice kompletní, uzavřete ji. Klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Uzavřít měsíc.

(KDE? Klienti – Výplatnice)


V otevřeném okně pro zadání plateb zkontrolujte datum výplaty a doplňte text k dokladům, zejména k těm, které jsou do finančních depozit. 

Po uzavření bude u klientů provedena úhrada pobytu a na depozitech přibydou uložené peníze.


Často se ptáte - FAQ

Klienta nelze zahrnout do výplatnice, proč?

Pokud v nastavení výplatnice máte políčko k zahrnutí klienta zašedlé, jako na obrázku, mohlo dojít k jedné z těchto situací, které jsou vysvětleny v popisku při najetí na žárovku:

 


1. Klient nemá zadané příjmy.


2. Ve smlouvě s klientem je zatrženo 'Nezohledňovat příjmy klienta'.


Pokud je klient v jedné z těchto situací, není možné ho do výplatnice zahrnout. Proto prosím zkontrolujte obě situace a opravte je. Poté bude možné zpracování výplatnice u klienta nastavit.


Klient má exekuci, jak jí mám zpracovat ve výplatnici?

I přesto, že je důchod v příjmech zadán s exekucí zvlášť, nástroj výplatnice s touto situací počítá a ve svém zpracování uvádí automaticky výši, která skutečně přichází, tj. vyměřený důchod bez exekuce.

DůchodExekuceVýsledný příjem na výplatnice
1000010009000

Při zpracování výplatnice je nejprve odečten minimální zůstatek klienta. Zbývající suma důchodu je použita na úhradu klienta. Pokud jsou zbývající peníze nižší, než stanovená úhrada, vznikne po dokončení ve vyúčtování dluh.

Příklad:

Příchozí důchodMinimální zůstatekČástka po odečtení zůstatku použitelná k úhradě
90001500 (15% z 10000)7500

Předpokládejme, že je smlouvou stanovená úhrada 8500 (je to i maximální částka, kterou klient může hradit po stržení minimálního zůstatku bez ohledu na exekuci). Exekuce, která je v příkladu rovna částce 1000, nám tím pádem bude chybět. Ve vyúčtování po zpracování výplatnice vznikne v této výši dluh.

Dluh je problémem klienta, proto by měl být jím uhrazen. Aby ale podobná situace nevznikala, je třeba zažádat o pozastavení/snížení exekuce formulářem, jak je uvedeno výše.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit