Všechny úpravy provádějte v podsekci Dodavatelé se správně zvoleným skladem.

(KDE? Nástroje – Nastavení – Sklady – Sklady – Dodavatelé)

Jak opravit dodavatele

Poklepejte na řádek dodavatele, kterého chcete opravit.

V otevřeném okně proveďte požadované úpravy a uložte klepnutím na tlačítko OK.

Jak odstranit dodavatele

Označte dodavatele a klepněte na tlačítko Odebrat.

Nepoužitý dodavatel bude kompletně smazán. Potvrďte klepnutím na OK.

Jak vytisknout seznam dodavatelů

Seznam dodavatelů vytiskněte klepnutím na tlačítko Tisknout.