Jak zahrnout klienta do výplatnice

K zahrnutí klienta do výplatnice přejděte do nastavení vyúčtování na kartě klienta. Zde klepněte na tlačítko Opravit v části Nastavení výplatnice.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Vyúčtování – Nastavení)

Zatrhněte volbu Zpracovávat příjmy klienta na výplatnici. A nastavte částky, které chce kam klient ve výchozím stavu vyplácet, nebo nastavte jedno místo jedním výběrem. Toto nastavení použijte i v případě zápisu přesných částek výše pro určení vyplacení zbytku.

Nezapomeňte uložit klepnutím na OK.

Jak založit výplatnici

V nástroji Výplatnice klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Založit měsíc.

(KDE? Klienti – Výplatnice)

V otevřeném okně zvolte měsíc zpracování a klepněte na OK.

Jak zkontrolovat důchody s výplatnicí

Z aktualizace postupů pro výplatu důchodů ČSSZ vyplývá, že důchody budou chodit na účet poskytovatele služeb jednotlivě po klientech. Každý klient bude mít uvedeno jako variabilní symbol rodné číslo. To ostatně použijeme pro kontrolu příjmů ve výplatnici.

Nejprve si seznam klientů seřaďte dle rodného čísla. Postačí, když klepnete na název sloupce, dokud se nezobrazí mala šipka.


Klepněte na jedno z rodných čísel, vezměte do ruky výpis a začněte zapisovat variabilní symbol, tedy rodné číslo klienta. Shodný klient se označí tučně. Ve sloupci s příjmy zkontrolujte částku. Pokud je v pořádku, klepněte na mezerník a pokračujte s dalším číslem.

Jak upravovat hodnoty ve výplatnici

Pokud jakákoliv hodnota, která byla do výplatnice načtena, nevyhovuje (zejména tedy místo, kam bude vyplácena částka zůstatku příjmů), upravte ji.

(KDE? Klienti – Výplatnice)

Přeplatek a nedoplatky

Poklepejte do buňky v řádku klienta ve sloupci přeplatku nebo nedoplatku, který chcete změnit.

Hodnotu upravte přepsáním částky v žlutě zabarvených polích.


Výplata na finanční depozita

Upravte částku, kterou vyplatit na jaká finanční depozita. Částka k výplatě v hotovosti je vždy rozdílem mezi vypláceným zůstatkem a částkou v depozitech

Jak dokončit a uzavřít výplatnici

Jakmile bude výplatnice kompletní, uzavřete ji. Klepněte na tlačítko Operace a z nabídky zvolte Uzavřít měsíc.

(KDE? Klienti – Výplatnice)


V otevřeném okně pro zadání plateb zkontrolujte datum výplaty a doplňte text k dokladům, zejména k těm, které jsou do finančních depozit. 

Po uzavření bude u klientů provedena úhrada pobytu a na depozitech přibudou uložené peníze.