Finanční depozita - hromadný nástroj

Změněno dne Mon, 12 Jun 2023 v 08:45 AM

OBSAH

Jak vytvořit hromadný příjem

V nástroji Finanční depozita si zvolte finanční depozitum v horní části okna.

(KDE? Klienti – Finanční depozita)

Klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Příjmový doklad.

V otevřeném okně můžete zadávat pohyby několika způsoby:

Rychlá tvorba dokladu metodou ‚Zápis + ENTER‘

Zvolte možnost Pouze klienti na dokladu v horní části okna.

Zadávání jednotlivých řádků dokladu proveďte následovně:

KROK 1: Klepněte do první buňky v tabulce.

KROK 2: Začněte psát příjmení klienta, dokud se neobjeví. Stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.

KROK 3: Zapište částku. Stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.

KROK 4: Pokud bude mít každý svůj vlastní text, zapište jej. Jinak bez čekání stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.

KROK 5: Vraťte se k 2. kroku a vše zopakujte, dokud nebudou doplněny všechny řádky dokladu.

PS: Pokud potřebujete doplnit další řádek s klientem, můžete klepnout na tlačítko Přidat. Pomocí tlačítka Odebrat naopak odeberete chybný označený řádek.

Hromadné vložení stejné částky nebo příjmů z ČSSZ či PnP

Zvolte možnost Pouze klienti na dokladu v horní části okna a klepněte na tlačítko Hromadné zadání.

V otevřeném okně zadejte částku, nebo zvolte jeden z příjmů (Důchod a příspěvek na péči) za vybraný měsíc a klepněte na tlačítko Další.

Zatrhněte klienty, jimž má být částka přičtena a potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Částka je klientům načtena.

Zadávání částek k vybraným řádkům dokladu

Zvolte možnost Všichni klienti v horní části okna.

Částky zapisujte jen klientům, kteří příjem mají. Řádky s nulou nebudou součástí dokladu.

Dokončení dokladu a jeho tisk

Jakmile jsou částky zadány, pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

V nově otevřeném okně vyplňte správně zejména následující údaje:

 • DATUM – datum příjmu částky
 • TEXT – pojmenování přijaté částky
 • ZPŮSOB PLATBY – zvolte jeden ze způsobů platby:
  • Hotově  – je-li použita depozitní pokladna, při každém hotovostním dokladu se automaticky tvoří doklad do depozitní pokladny.
  • Bezhotovostně  (příchozí/odchozí platba na účet klientů).
  • Převod mezi účty  (přesun financí mezi finančními depozity klienta) – při zvolení tohoto způsobu platby vyberte účet, na který převádíte finance.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Vytvořený pohyb vytiskněte v podobě pokladního dokladu a potvrzení pro platící. Označte doklad, klepněte na tlačítko Tisknout a z nabídky zvolte Pokladní doklad a potvrzení.

Pokladní doklad můžete vytisknout nebo uložit do PDF.

Jak vytvořit hromadný výdej

V nástroji Finanční depozita si zvolte finanční depozitum v horní části okna.

(KDE? Klienti – Finanční depozita)

 

Klepněte na tlačítko Přidat a z nabídky zvolte Výdajový doklad.

V otevřeném okně můžete tvořit řádky dokladu několika způsoby:

Rychlá tvorba dokladu metodou ‚Zápis + ENTER‘

Zvolte možnost Pouze klienti na dokladu v horní části okna.

Zadávání jednotlivých řádků dokladu proveďte následovně:

KROK 1: Klepněte do první buňky v tabulce.

KROK 2: Začněte psát příjmení klienta, dokud se neobjeví. Stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.

KROK 3: Zapište částku. Stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.

KROK 4: Pokud bude mít každý svůj vlastní text, zapište jej. Jinak bez čekání stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.

KROK 5: Vraťte se k 2. kroku a vše zopakujte, dokud nebudou doplněny všechny řádky dokladu.

PS: Pokud potřebujete doplnit další řádek s klientem, můžete klepnout na tlačítko Přidat. Pomocí tlačítka Odebrat naopak odeberete chybný označený řádek.

Hromadné vložení stejné částky nebo částky za doplatky za léky

Zvolte možnost Pouze klienti na dokladu v horní části okna a klepněte na tlačítko Hromadné zadání.

V otevřeném okně zadejte částku, nebo zvolte doplatky za vybrané období a klepněte na tlačítko Další.

Zatrhněte klienty, jimž má být částka odečtena a potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Částka je klientům načtena.

Zadávání částek k vybraným řádkům dokladu

Zvolte možnost Všichni klienti v horní části okna.

Částky zapisujte jen klientům, kteří příjem mají. Řádky s nulou nebudou součástí dokladu.


Dokončení dokladu a jeho tisk

Jakmile jsou částky zadány, pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

V nově otevřeném okně vyplňte správně zejména následující údaje:

 • DATUM – datum příjmu částky
 • TEXT – pojmenování přijaté částky
 • ZPŮSOB PLATBY – zvolte jeden ze způsobů platby:
  • Hotově  – je-li použita depozitní pokladna, při každém hotovostním dokladu se automaticky tvoří doklad do depozitní pokladny.
  • Bezhotovostně  (příchozí/odchozí platba na účet klientů).
  • Převod mezi účty  (přesun financí mezi finančními depozity klienta) – při zvolení tohoto způsobu platby vyberte účet, na který převádíte finance.

Hotovo? Uložte klepnutím na tlačítko OK.

Vytvořený pohyb vytiskněte v podobě pokladního dokladu a potvrzení pro platící. Označte doklad, klepněte na tlačítko Tisknout a z nabídky zvolte Pokladní doklad a potvrzení.

Pokladní doklad můžete vytisknout nebo uložit do PDF.

Jak opravit hromadný doklad

Otevřete nástroj Finanční depozita, zvolte si pravé horním rohu depozita, se kterými chcete pracovat a poklepejte levým tlačítkem myši na řádek dokladu, který chcete opravit.

(KDE? Klienti – Finanční depozita)

 

V otevřeném okně proveďte požadované změny v částkách a klientech a pokračujte klepnutím na tlačítko Další (kromě úpravy existujících řádků můžete chybné řádky Odebrat nebo chybějící klienty Přidat).

V závěru proveďte volitelně úpravy samotného dokladu a uložte klepnutím na tlačítko OK.

Vybrané pohyby na finančních depozit není možné opravit. Jedná se o pohyby, které jsou souvisejícími z jiných části programu.

Jedná se o doklady typu:

 •  VÝPLATNICE – vzniká uzávěrkou Výplatnice. Jeho oprava je možná otevřením a znovu uzavřením měsíce ve Výplatnici.
 •  VYÚČTOVÁNÍ – vzniká jako související pohyb při výdeji/příjmu z Vyúčtování. Oprava je možná pouze opravou dokladu v nástroji Vyúčtování.

Doklady nelze opravit také v případě, že jsou pod uzávěrkou. Pro editaci zrušte uzávěrku v hromadném nástroj Finanční depozita.

Jak odebrat hromadný doklad

Otevřete nástroj Finanční depozita, zvolte si pravé horním rohu depozita, se kterými chcete pracovat, označte řádek pohybu a klepněte na tlačítko Odebrat.

(KDE? Klienti – Finanční depozita)

Vybrané pohyby na finančních depozit není možné odebrat. Jedná se o pohyby, které jsou souvisejícími z jiných části programu.

Jedná se o doklady typu:

 • VÝPLATNICE – vzniká uzávěrkou Výplatnice. Jeho oprava je možná otevřením a znovu uzavřením měsíce ve Výplatnici.
 • VYÚČTOVÁNÍ – vzniká jako související pohyb při výdeji/příjmu z Vyúčtování. Oprava je možná pouze opravou dokladu v nástroji Vyúčtování.

Doklady nelze odebrat také v případě, že jsou pod uzávěrkou. Pro editaci zrušte uzávěrku v hromadném nástroj Finanční depozita.

Operaci potvrďte klepnutím na tlačítko OK.

Jak převést peníze z jednoho depozita na druhé

Pro případy přesunu peněz z jednoho finančního depozita na finanční depozitum druhé (například z hotovostních depozit na vkladní knížku, apod.) lze použít šikovného způsobu platby, kdy jedním dokladem vytvoříte doklady dva. Na obou depozitech.

Doklad vytvářejte standardně podle nápovědy výše.

Vyberte si depozitum, ve kterém budete doklad tvořit. Myslete na to, zda z daných depozit peníze berete (výdej) nebo je do nich vkládáte (příjem).

Až budete volit způsob platby, vyberte Převod mezi účty, který je k takovým přesunům určen.Poté bude třeba vybrat depozitum, na které/ze kterého se peníze převádí.


Klepnutím na OK dojte k vytvoření dvou dokladů, jeden v depozitech, kde jste právě doklad tvořili, a opačný doklad do depozita kam/ze kterého se peníze přesouvaly.

Doklady jsou vzájemně propojeny a každá změna se projeví i v druhých depozitech.

Převod mezi účty nelze vést přes depozitní pokladnu. Tato funkce přepokládá bezhotovostní operaci nebo přesun peněz bez využití pokladny (přímý výběr a vklad, apod.).

Při najetí myši na ikonu na konci řádku se zobrazí související depozitum a v něm vytvořený doklad.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit