Když dojde ke změně cen, je potřeba provést hned několik kroků, aby došlo k navýšení předpisů ve vyúčtování a podpisu klienta, či jeho zástupce, na novém dodatku smlouvy. V CYGNUS 2 můžete všechny kroky provést celkem snadno:

1. Nastavte nové ceníky

Ceníky je třeba aktualizovat ve všech oblastech, ve kterých cenu měníte, tj, ve stravě, v bydlení a eventuálně i v pravidelných službách.

Postupy pro změny naleznete kliknutím na odkaz: >ZDE<

2. Hromadně změňte smlouvy

Díky aktualizaci cen již existujících položek v cenících bydlení, stravy a pravidelných služeb, můžete změnit všechny smlouvy najednou.

Celý postup pro vytvoření dodatků naleznete v nápovědě k hromadné změně smluv.

3. Hotové smlouvy vytiskněte

Dodatky k podpisu klienta/zástupce nemusí tvořit ručně. Můžete je nechat vygenerovat v CYGNUS 2. Aby vše fungovalo správně, bude třeba vytvořit šablonu dodatku. Postup, jak takový dokument vytvořit najdete v nápovědě k nastavení šablony ke smlouvě a vyúčtování.

Pokud šablonu již máte, jste skvělí a zbývá tedy jen vygenerovat dodatky. Pěkně hromadně a nejednou. Celý postup je pro vás připraven v návodu na generování smluv a dodatků.