K tomuto může dojít tehdy, když uživatel při stahování záznamů stažení nedokončí. Záznamy nejsou zpracované a v CYGNUS 2 u klientů načtené. Jakmile budou zpracovány (smazány/ponechány k uložení/opraveny) a uloženy, nebudou se nadále zobrazovat.

Proč se to tak děje? Při stahování z miniterminálu se přesunou všechny záznamy do dočasné složky v počítači, aby je bylo možné zobrazit, zpracovat a uložit do karet klientů. Když je vše uloženo do karet, soubor se vymaže. Pokud se však okno se záznamy před uložením z nějakého důvodu zavře, soubor se nesmaže a záznamy zobrazí se vždy při dalším stahování miniterminálů.