Sociální dokumentace (8)

Odpovědi na nejčastější dotazy z oblasti Sociální dokumentace. Plány péče, individuální plán, realizace péče miniterminály.