Pokud je na kartě klienta zpětné přiznání správně zadáno a vyúčtování jej nezohlední, potíž bude v uzávěrce předcházejícího měsíce vyúčtování. Zpětné přiznání se nevypočítá, dokud všechny předchozí měsíce v nástroji Vyúčtování nejsou uzavřeny.