I přesto, že se lze na CYGNUS 2 spolehnout ve správnosti výpočtu minimálního zůstatku, je vhodné vědět, jaké částky lze k výpočtu tohoto minima použít. I pro případy, že se setkáte s příjmem, který není tak častý.

Nutnost sdělovat a posuzovat příjmy za účelem dosažení minimálního zůstatku definuje zákon č. 108/2006 Sb. (konkrétně odstavec 5. § 73). V § 71 , odstavci 4 je pak jasně uvedeno, že Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku.

Zákon č. 110/2006 Sb., konkrétně v § 7, definuje, jaké příjmy lze při posuzování započítat.

Jmenovitě se hodí zmínit, že do započitatelných příjmů spadá:

  • příspěvek na živobytí, ale už ne doplatek na bydlení (2f)
  • výživné (2d)

Naopak mezi započitatelné příjmy nespadá:

  • příspěvek na péči, na mobilitu (5)
  • zvláštní příspěvek důchodu (5)
  • příjem z prodeje movité věci (5)
  • příjem použitý k úhradě nákladu na upokojení bytové potřeby, nebo doplatek na bydlení (5)