Nastavení adresy a terénu poskytované péče

Změněno dne Pá, 25 Srpen, 2023 v 11:13 DOPOLEDNE

OBSAH


Nastavení adresy poskytované péče


Adresu poskytované péče zadáte v podsekci Adresy a terény zdravotní péče pomocí tlačítka Zadat k datu.

(KDE? Klienti – Karta klienta – Osobní údaje)Pokud měníte již zadanou adresu (například doplňujete ručně GPS souřadnice) vždy použijte tlačítko Opravit.


Jak správně zapsat adresu?

  • ulice zadávejte pod celým názvem, nepoužívejte zkratky (př. TGM č. 401). Zkratky používejte pouze v případě, pokud se opravdu jedná o oficiální název,
  • městské části oddělujte od názvu obce čárkou, pokud má městská část i číslo, pak použijte „-„ (př.  Praha, Chodov nebo Praha 4 – Chodov)
  • číslo popisné a číslo orientační zadejte ve správném pořadí,
  • pokud obce nemají žádné názvy ulicí, do políčka Ulice zadejte pouze číslo popisné/orientační,
  • uvádějte správné PSČ,
  • nezapisujte do adresy žádné názvy objektů (př. UVN Praha),
  • před číslo popisné nedopisujte „č.“,
  • do adresy nepiště žádné poznámky, pro poznámku používejte pole k tomu určené,
  • pozor si dejte i na překlepy.

Pro informaci: adresy a GPS souřadnice (od listopadu 2022) čerpáme z registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), kde je poskytovatel Státní správa zeměměřictví a katastru. Jedná se tedy o jednu z nejpřesnějších databází adres v ČR.


V otevřeném okně můžete adresu vepsat ručně nebo načíst již existující z předchozí podsekce Adresy pomocí tlačítka . Dále můžete do pole Poznámka uvést informace, které se budou zobrazovat sestřičce před návštěvou tohoto klienta. Jakmile budete hotovi, uložte klepnutím na OK.K zadané adrese se automaticky dopočítají souřadnice. Tyto souřadnice si prosím vždy překontrolujte.

Pokud chcete zadat vlastní GPS, můžete tak učinit po kliknutí na ikonu zámku. V takovém případě bude systém vypočítávat vzdálenosti mezi klienty na základě Vámi vložených GPS souřadnic.Správně zadanou adresu poznáte podle toho, že ji vyberete z nabídky, kde se zobrazují adresy a nebo podle těchto ikonek:Nastavení terénu

Terén, do kterého chcete klienta zařadit upravíte v podsekci Adresy a terény zdravotní péče pomocí tlačítka Zadat k datu.

(Kde? Klienti – Karta klienta – Osobní údaje)Terén zadáváte vždy k určitému datu, může se tedy časem měnit. Zadejte datum, od kdy se má změna projevit. Pomocí tlačítka Přidat pak změnu zadejte.Pokud máte klienta načteného v Plánu návštěv a následně u něj změníte terén, do kterého se má načítat, neprojeví se tato změna v plánu zpětně. Projeví se až od nového, dosud nenačteného dne.

U terénu můžete také určit výchozího pracovníka, ke kterého se bude klient při plánování automaticky načítat. Pokud se u klienta sestry střídají a není možné určit výchozí, ponechejte Kdokoliv.U klienta můžete mít zadaných více terénů zároveň. Například pokud používáte jiný terén pro pracovní dny a jiný pro víkendy. Pak u klienta zadejte oba dva.

Jakmile budete hotoví, uložte klepnutím na OK.Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit